साश्टींत चोरांचीं धुमशेणां: आनीक एक चोरी, परत लाखांचो म्हालवज चोरलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव, प्रतिनिधी: बाळ्ळी चोरये उपरांत चोरांनी परत कुंकळ्ळे वाठारांतल्या घरांचेर लक्ष केंद्रींत केलां. केगदी कट्टो- कुंकळ्ळेच्या ओपेंद्र पावल हांच्या घरांतल्यान साडेआठ लाखांचो म्हालवज चोरयेक गेला. कुंकळ्ळे पुलिसांनी अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला.
साश्ट म्हालांत चोरांचीं धुमशेणां चालूच आसात. आयतारा बेताळभाटी वाठारांत सकाळीं घर फोडपाचो यत्न करतना सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांत सगळें आयलें. त्याच दिसा रातच्या वेळार बाळ्ळे एका घराचे नळे काडून, घरांतलीं सगळीं न्हिदिल्लीं आसतना साडे चार लाखांचो म्हालवज घेवन चोरांनी पळ काडलो.
कुंकळ्ळे वाठारांत बुधवारा आनीक एक चोरी जावन चोरांनी केगदी कट्टो हांगाच्या ओपेंद्र चंद्रलाल पावल हांच्या घरांत चोरी केली. चोरांनी भांगराच्या वस्तीं सयत साडेआठ लाखांचो माल चोरलो. पावल हे भाड्याच्या घरांत राविल्ल्यान चोरांनी मुखेल दाराचें कुलूप तोडून घरांत प्रवेश केलो. उपरांत चोरांनी घरांत आशिल्ली भांगराची सरपळी, तशेंच हेर भांगराच्यो वस्ती आनी दोन लाख रुपया आशिल्लें बॉक्स चोरून व्हेलें. शुक्रारा सकाळीं हे चोरयेची म्हायती पुलिसांक दिले उपरांत श्वान पंगडाक तशेंच फॉरेन्सीक पंगडाक घेवन तपासणी केली. कुंकळ्ळ्यां पुलिसांनी हे चोरयेच्या प्रकरणांत अनवळख्यां आड गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणांत पुलीस निरीक्षक डायगो ग्रॅसिअस हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस उपनिरीक्षक कविता रावत फुडलो तपास करतात.