सावयवेऱ्यां क्रिकेट शिबिराचें उक्तावण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
सावयवेरेंः सावयवेरेंच्या मदनंत क्रिकेट क्लबान गोंय टॅनीस बॉल क्रिकेट असोसिएशन आनी गोंय खेळां प्राधिकरणाच्या पालवान आयोजीत केल्ल्या 16 वर्सा सकयल्ले पिरायेच्या चले-चलयां खातीर आयोजीत केल्ल्या 10 दिसांच्या क्रिकेट प्रशिक्षण शिबिराचें उक्तावण वेरें- वाघुर्मेचो सरपंच सत्यवान शिलकार हांचे हस्तुकीं जालें. तेन्ना मदनंत क्लबचे ज्येश्ठ खेळगडे रमेश नायक, लक्ष्मीकांत वेरेकार, क्लबचो सचीव हेमंत कासार आनी सागचो प्रशिक्षक हरीश पार्सेकार हाजीर आशिल्लो.
मदनंत कल्बान क्रिकेटूच न्हय तर सांस्कृतीक मळार भुरग्यांक संद उपलब्द करून दिवपा खातीर कार्यावळी आयोजीत करच्यो अशें सत्यवान शिलकारान सांगलें. चले-चलयां खातीर क्रिकेट प्रशिक्षण शिबीर घडोवन हाडिल्ले खातीर तांणी क्लबाची तुस्त केली. क्रिकेट खेळांत तंत्र, कुशळटाय आनी जायत्यो गजाली आसतात. त्यो खेळगड्यांनी आत्मसात करपाची गरज आसता. फिल्डिंग सामकें म्हत्वाचें आसता, खेळगड्यांनी नेमान सराव करपाक जाय आनी प्रशिक्षका कडल्यान शिकपाक जाय असें  हेमंत कासार हांणी सांगलें. विठ्ठल नायकान येवकार दिलो आनी ताणेच उपकार मानले.