साळ न्हंयेचो सांबाळ करतले, आमदारांनी घेतलो सोपूत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मडगांव: संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान बाणावलीचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी साळ न्हंयेचो सांबाळ करपाचो सोपूत घेतलो.  
साळ न्हंय फाटलीं कितलींशींच दशकां  निवळ करपाची उरल्या. केंद्रीय प्रदूशण नियंत्रण मंडळान जैव- रसायनीक ऑक्सिजन पातळीच्या आदाराचेर दिल्ल्या अहवाला प्रमाण नावेली साळ न्हंयेचो भाग पुराय देशांत 302 प्रदुशीत न्हंयां पैकी एक म्हण वळखतात. हे न्हंयेच्या उदकाची गुणवत्ता विंगडविंगड प्रदुशणाक लागून देंवल्या अशें व्हिएगस हांणी सांगलें.
साळ न्हंय वांचोवपा खातीर सगल्यांनी एकठांय येवन यत्न करपाची गरज आसा अशें आमदार दिगंबर कामत हांणी सांगलें. साळ न्हंयेचे कुशीक जे लोक रावतात तांणी न्हंयेंत प्रदुशण जावचें ना हाची जतनाय घेवची अशेंय तांणी मागलें.