साळगांवा पॅत्रोल पंप फोडपी दुबावीत अन्वर हुसेनाक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः साळगांव हांगच्या पॅत्रोल पंपांचें कार्यालय फोडून रोकड आनी मोबायल चोरपाच्या प्रकरणांत साळगांव  पुलिसांनी अन्वर हुसेन (26, सुकूर, पर्वरी) हाका अटक केल्या. चोरयेची ही घडणूक फाटल्या 20 डिसेंबराक मध्यान रातीं 3.30च्या सुमाराक जाल्ली. हुसेनान टी अॅण्ड डी इंडियन ऑयल पॅत्रोल पंपाच्या कार्यालयांत  जनेलांतल्या प्रवेश करून 1 मोबायल आनी 31,500 रुपयांची रोकड फारायल्ली.
पॅत्रोल पंपाचो वेवस्थापक फ्रान्सिस आंद्राद हाणे साळगांव पुलीस स्टेशनांत कागाळ केल्ली. हुसेन हाचो चोरयेच्या हेर गुन्यावांत हात आशिल्ल्याचो पुलिसांक दुबाव आसा. म्हापशें पयलो वर्ग न्यायालयांत ताका चार दीस पुलीस कादय दिल्या. निरीक्षक मिलिंद भुईंबर हाच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरीक्षक नवनीत गोलकेताक आनी नीलम गांवस हांणी चोराक धरपाची कारवाय केली.