साळगांवाचें शुटआवटांत जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशेंच्या मिलाग्रीस स्पोर्ट्स क्लबाक टायब्रेकरांत 5-4 अशा गोल फरकांनी हारोवन साळगांव युनायटेडान गोवा टायगर कप 2022 आंतरगांव फुटबॉल सर्तीचे फुडले फेरयेंत सुवात मेळयली. गोवा युनायटेड स्पोर्ट्स अकादमीन आयोजीत केल्ले सर्तींतली ही मॅच कळंगूटच्या पोरियट मैदानाचेर जाली.

पुर्ण वेळाच्या खेळांत दोनूय क्लबांक गोल करपाक जमूंक नाशिल्ल्यान निकाल लावपाक टायब्रेकराचो आदार घेवचो पडलो. हातूंत साळगांव युनायटेडा वतीन निखील नायक, नॅस्टर डायस, पावलू जुआंव, लतेश मांद्रेंकार आनी मायकल डायस हांणी गोल केले. मिलाग्रीसा वतीन एडवीन व्हिएगश, स्टिफन मार्टिन्स, नोएल व्हिएगास आनी लियोन डिसोझा हांणी गोल केले. सप्नेश गांवकाराक गोल करपाक अपेस आयलें.

रोझमन क्रुझा कडल्यान कुडतरी हारलो

नागोवा वेर्णेंच्या रोझमन क्रूझ स्पोर्ट्स क्लबान नावेलीच्या रोझरी मैदानाचेर जाल्ले मॅचींत कुडतरी जिमखानाक 7-6 अशा फरकान हारयलो. अलीवर्ड मास्कारेन्हसान कुडतरी जिमखानाक आघाडी मेळोवन दिली. पूण ताची ही आघाडी चड वगत तिगूंक ना. 43व्या मिनटाक ज्योकी अब्रान्चीसान वेर्णेच्या क्लबाक बरोबरी मेळोवन दिली.

पुर्ण वेळाच्या खेळांत दोनूय क्लब 1-1 अशे बरोबरींत उरिल्ल्यान निकाल लावपाक टायब्रेकराचो आदार घेवचो पडलो.

रोझमन क्रूझा वतीन सावियो, ज्योकीं, फुल्गान्सियो, हिल्टन, इमाम, कॅवीन आनी रोजर हांणी गोल केले. कुडतरी वतीन जोयवीन, फ्रेझीयर, मॅल्डिनो, अमर, फ्रेडी आनी वॅर्नोन हांणी गोल केले.

मोरजी वॅटरन्साक येस

मोरजी वॅटरन्सान कांदोळीच्या डॉ. गुस्तांव मोंतेरो मैदानाचेर जाल्ले मॅचींत ज्यो कुकीजाक 2-1 असो हारयलो. जैतिवंत क्लबान सुरवाती पसून प्रतिस्पर्धी क्लबाचेर आपलो शेक दवरलो. ताका लागून ज्यो कुकीज चेपणाखाला आयलो.

सातव्या मिनटाक ज्यो कुकिजान आत्मघातकी गोल केल्ल्यान मोरजीचें खाते उगाडलें.

दुसऱ्या अर्दांत मोरजीन आनीक आक्रमक खेळ केलो. ताच्या बोवीन सॅबॅस्तीयनान 42व्या मिनटाक क्लबाचो दुसरो गोल केलो. ते उपरांत चार मिनटांनी रॉबीन पिन्हेरोन ज्यो कुकीजाचें खातें उगडलें. ते उपरांत मोरजीन आपलो डिफॅन्स घटमूट करून ज्यो कुकीजाक बरोबरी मेळोवन दिली ना.