साल्वादोर द मूंद हांगां झाडां मारून खाजगी रान वाठारांत प्रकल्प बांदकाम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पर्वरीः साल्वादोद द मूंद हांगच्या खाजगी रानांतल्या सर्वे नं. 78-20 आनी 78-21 हातूंत चलिल्ल्या प्रकल्प बांदकामाची पर्वरीचे आमदार आनी पर्यटन मंत्री रोहन खवंटे हांणी मंगळारा पळोवणी केली. तांच्या वांगडा नगर आनी नियोजन खात्याचे उमेश कुर्डीकार, बार्देशाचो गट विकास अधिकारी शिवप्रसाद नायक, पुलीस उपनिरीक्षक प्रतीक भट, राना खात्याचे अधिकारी, साल्वादोर द मूंदचो सरपंच आनी पंच वांगडी आशिल्ले. जमनीचो धनी वा प्रकल्पाचें बांदकाम करपी कंत्राटदार तपासणे खातीर आयले नात.
खाजगी रान वाठारांत हें काम करपा खातीर राना खातें तशेंच साल्वादोर द मूंद पंचायती कडल्यान परवानगी घेतली ना हे तपासणे वेळार सामकार आयलें. बांदकाम चलता ते जमनीचो धनी नवी दिल्लींतलो, कंत्राटदार म्हापश्यांतलो आसा. जमीन आनी बांदकाम हाची कायदेशीर बाजू जमीन धनयाचो वकील पळयता. नगर नियोजन खात्यान मान्यताय दिल्लो आराखडो खात्याच्या उमेश कुर्डीकार हांणी खवंटे हांका दाखयलो मात तांणी विचारल्ल्या प्रश्नांक तो जाप दिवपाक शकलो ना.
सरकारी अधिकाऱ्यां कडेन संगनमत करून खाजगी रानांत संबंदीत प्रकल्प बांदपाचें काम चल्लां अशें दिसत. पर्वरी मतदारसंघात एक सिंडीकेट आसा आनी ते सरकारी अधिकाऱ्यांक हाताक धरून दोंगोर कापून बेकायदेशीर बांदकामां करतात असो आरोप खवंटे हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना केलो. हेच सिंडीकेटीन जोसवाडो- सुकूर हांगा दोंगोर कापपाक आनी झाडां मारल्यांत आनी सध्या तांचें काम साल्वादोर द मूंद हांगा चल्लां अशी म्हायती तांणी दिली. साल्वादोर द मूंद पंचायत मंडळाक कसलीच कल्पना दिनास्तना नगर आनी नियोजन खात्यान प्रकल्प आनी रस्तो बांदपाक परवानगी दिल्या. तरीय पंचायत मंडळान ताका आक्षेप घेतलो अशें तांणी सांगलें.
प्रकल्पाक दिल्लो परवानो परत तपासून  कसलोय बेकायदेशीरपणा दिसून आयल्यार परवानो रद्द करपाचो आदेश आपणे नगर आनी नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिला. बार्देश तालुक्यांत हालिसारांक दोंगोर कापप, जमीन बळकावपाच्यो घडणुको जावपाक लागल्यात. ह्या प्रकारांक आळाबंद हाडपा खातीर सरकारान विशेश तपासणी पंगड (एसआयटी) स्थापन करपाची गरज आसा, अशें तांणी सांगलें.