साल्वादोर द मूंद सरपंचा आड अविस्वास थारावाची नोटीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पर्वरीः साल्वादोर द मूंद पंचायत मंडळाचो सरपंच आन्तोनियो फर्नांडीस हांचे आड पांच पंच वांगड्यांनी बार्देशच्या बीडीओ कार्यालयांत अविस्वास थारावाची नोटीश दिल्या. तिचेर उपसरपंच रिना फर्नांडीस, संदीप साळगांवकार, सुवर्णलता पार्सेकार, विजय दळवी आनी हेमंत बोरकार हांच्या सयो आसात.
9 पंचांची ही पंचायत आसा. मात बार्देशच्या बीडीओन रोशनी सावयकार हिका फाटल्या 24 मार्चाक अपात्र थारयल्ल्यान आतां ही पंचायत 8 पंचांची जाल्या. बुधवारा (25 मे) पांच पंचानी अविस्वास थारावाची नोटीस बीडीओ दिल्या. उदरगतीच्या कामां विशीं पंचांक विस्वासात घेना, बेकायदो बांदकामां आड कारवाय करपाक अपेशी आनी सरपंच म्हणून सारकें काम करना अशीं कारणा नोटीस दिवपाक खातीर दिल्यांत.
रोशनाा सावयकाराक पंच म्हणून अपात्र थारायल्या उपरांत उपसरपंचपद रिकामें जाल्लें. फाटल्या मंगळारा तें पद भरपा खातीर जाल्ले वेंचणुकेंत रिना फर्नांडीस हाची उपसरपंच म्हणून निवड केली. साल्वादोर द मूंद पंचायत आतां पर्वरीचो आमदार आनी पर्यटन मंत्री रोहन खवंटे हांच्या वर्चस्वा खाला आयल्या.