साल्वादोर द मूंद सरपंचपदार विजय दळवी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पर्वरीः साल्वादोर द मूंद सरपंचपदार वियज दळवी हांची विरोधा विणे निवड केली. आदलो सरपंच आन्तोनियो फर्नांडीस हाांका फाटल्या सप्तकांत अविस्वास थाराव हाडून पदा वयल्यान काडून उडयिल्ल्यान हें पद रिकामें जाल्लें. नवो सरपंच वेंचून काडपा खातीर बार्देशाच्या बीडीओन सोमाराक (6 जून) पंचायत मंडळाची खासा बसका आपयल्ली.
संदीप साळगांवकार, विजय दळवी, उप सरपंच रीना फर्नांडीस, सुवर्णलता पार्सेकार आनी हनुमंत बोरकार हे पांच पंच बसकेक हाजीर आशिल्ले. भगवंत नायक, विजय चोडणकार आनी आंतोनियो फर्नांडीस गैर हाजीर आशिल्ले. सरंपचपदा खातीर विजय दळवी हांचें नांव रीना फर्नांडीस हिणे सुचयलें आनी सुवर्णलता पार्सेकारान ताका अनुमोदन दिलें.
सरपंचपदा खातीर दळवी हांचोच उमेदवारी अर्ज आयिल्ल्यान तांची विरोधा विणे निवड जाली. निर्वाचन अधिकारी म्हणून खुशाली हरमलकार हांणी काम पळयलें. तांका पंचायत सेक्रेटरी सतीश गांवस हांणी मजत केली.