सारस्वत चेंबराची कक्षा रुंदावता 

ग्लोबल चेंबर आॅफ सारस्वत उद्देजकांच्या संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत हाजीर आशिल्ले आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, उद्देगपती श्रीनिवास धेंपो, उल्हास कामत आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयांत हालींच ग्लोबल चेंबर आॅफ सारस्वत उद्देजकांचें वर्सुकी संमेलन जालें. भारतांतले 300 परस चड सर्जनशील सारस्वत उद्देजक ह्या संमेलनांत वांटेकार जाल्ले.  सारस्वत चेंबर आपल्या सारस्वत उद्देजकांक वेवसाय नेटवर्किगाच्यो संदी निर्माण करून तांचो वेवसाय वाडोवपा खातीर माची दिता.  सारस्वतांक खूब आदीं सावन देवी सरस्वतीचे उपासक मानतात. ह्या सामुदायीक उपक्रमा वरवीं तांकां लक्ष्मीची उपासना करपाची संद दिवपाचो हो वेळ आसा. चेंबर संचालकांनी वर्णन केल्ल्या प्रमाण सारस्वत चेंबराची ही नदर आसा. 

ह्या संमेलनाक विवीध क्षेत्रांतल्या अनेक सारस्वत दिग्गजांनी हाजिरी लायिल्ली. सुरवातीक आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांणी नेटवर्किंगाचे गरजेचेर भर दीत हाजीर आशिल्ल्यांक संबोधीत केलें. ह्या वेळार तांणी आपले मोलादीक अणभव सांगले. 

ह्या संमेलनाचे मुखेल सोयरे म्हणून द हावस आॅफ धेंपोचे अध्यक्ष, उद्देगपती श्रीनिवास धेंपो हाजीर आसले. गोंयाक देवभूमीची उपमा दितना सगल्या सारस्वतांचो तांच्या कुळदेवां कडेन आशिल्लो बंध अधोरेखीत केलो आनी होच एक समाजीक धागो सारस्वत चेंबराक येता त्या कांय वर्सांत मार्गदर्शक शक्त म्हणून काम करतलो अशें तांणी सांगलें. 

ज्योती लॅब्साचे एमडी आनी यूके अॅण्ड कंपनीचे संस्थापक उल्हास कामत हे मुखेल वक्ते आसले. तांणी भारतांतल्या कुटुंबीक वेवसायां विशीं खोलायेन म्हायती दितना उद्देजकांची फुडली पिळगी बदलत्या संवसारांत वेवसायांत तग धरून कशी रावंक शकतली हे खातीर फावो त्या गजालींचेर मार्गदर्शन केलें, तांच्या भाशणाक हाजीर आशिल्ल्या सगल्या वांगड्यांनी बरी दाद दिली. 

सारस्वत बँक हे कार्यावळीचे मुखेल प्रायोजक आसले. सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष गौतम ठाकूर हांणी आपल्या उलोवपांत सारस्वत चेंबराच्या सगल्या कार्यावळींक मना पासून तेंको दिवपाचें जाहीर केलें. 

ह्या निमतान विंगडविंगड वेवसायीक क्षेत्रांत आपली वेगळी अशी वळख निर्माण करपी सगल्या सारस्वतांचो सत्कार केलो. चेंबराचे संचालक अमित पंडित हांणी कार्यावळीचे सुरवातीक सारस्वत चेंबराची वळख करून दिली. वेवसाया खातीर वित्त आनी बिल्डींग व्हॅल्यूज इन बिझनेस ह्या विशयाचेरूय मनोरंजक सत्रां जालीं. उद्देग मळा वयले फांकीवंत, एसव्हीसी बँक, एनकेजीएसबी बँक आनी सारस्वत बँकेचे वरिश्ठ वेवस्थापक हे चर्चेंत सहभागी जाल्ले. 

चेंबराचे संचालक सीए सिद्धार्थ सिनकर हांणी गोंय सारस्वत चेंबर्साचे मजतीन ही कार्यावळ आंखिल्ली. तांणी चेंबराच्या वांगड्यां खातीर येता त्या काळांत जातल्या नव्या उपक्रमांची म्हायती दिली. प्रवीण काकोडे हांणी उपकार मानले.