सारन मेट्टी हांणी सुरसंगीत महाकेंद्राक संगीत वाद्यां भेटयलीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: मेर्सीस वाडें चाफेरान हांगच्या सुरसंगीत महाकेंद्राक समाजीक कार्यकर्ते तुळशीदास फळदेसाय, सांकवाळचे आदले सरपंच सारन मेट्टी हांणी मृदंग, पेटी अशीं संगीत वाद्यां भेटयलीं. विद्यार्थ्यांनी गुरु शिश्य परंपरा पाळची असो उलो फळदेसाय हांणी दिलो. 

सारन मेट्टी हांणी, चाफेरान सारक्या वाठारांत ही संस्था बरे कलाकार घडोवपाचें काम करता ही खरेंच तोखणाय करपा सारकी गजाल अशें सांगून समाधान उक्तायलें. जर राष्ट्र तिगोवपाचें आसत जाल्यार कला आनी कले वरवीं संस्कृती तिगोवपाक जाय, अशें तांणी सांगलें. 

सुरसंगीत महाकेंद्राचे संगीत शिक्षक प्रदीप नायक हांणी सगळ्यांक येवकार दिलो. संस्थेचे मुखेली योगेश शेट तानावडे हांणी सोयर्‍यांची वळख करून दिली. जयंत नायक हांणी अभंग गायलो. ह्या वेळार संस्थेचे संतोष च्यारी, समीर शेट तानावडे हाजीर आशिल्ले.