सायबर गुन्यांवांचेर नियंत्रण हाडपाकमानसोपचार तज्ञांची करतले नेमणूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्रीः पणजे सायबर वेलनेस सेंटराचें उक्तावण


पणजीः गोंयांत सायबर गुन्यांवांचेर नियंत्रण दवरपाक खासा मानसोपचार तज्ञ नेमपाचो सरकाराचो विचार आसा. भोवतेक लोक सायबर गुन्यांवांचे बळी पडटात. हे खातीर सगल्यांनी सादूर रावप गरजेचें, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी
सांगलें.
पणजे सायबर वेलनेस सॅटराच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयताले. आयज सुशिक्षीत लोक लेगीत सायबर गुन्यांवांक बळी पडटात. जायते लोक कसलोच विचार करिनासतना आपलो बँक खातें क्रमांक, आधार कार्ड नंबर दुसऱ्यांक दितात. हाचो फायदो घेवन दुसऱ्याच्या खात्यांतलीं रक्कम ट्रान्सफर करून सायबर गुन्यांवांक लोक बळी पडटात. गोंयांत जायत्या लोकांची अशें पद्दतीन फटवणूक केल्या. आपल्या एका इश्टाक 35 लाख रुपयांची तोपी घातिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
सरकाराचें पोरण्या गोंया सायबर क्रायम कार्यालय आसा. पूण लोक फटवणूक जाले उपरांतूय गुन्यांव नोंद करपाक फुडें येनात. लोकांनी स्वता जावन फुडाकार घेवन सायबर गुन्यांवा वरवीं फटवणूक जाल्ल्याची रोखडीच कागाळ नोंद करप गरजेचें, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
आयज दरेकल्या कडेन मोबायल आसा. ताका लागून सायबर गुन्यांवांनी वाड जाल्या. भुरग्यांनी सायबराचे बळी पडचे न्हय, हे खातीर मानसोपचार तज्ञांची गरज आसा. सायबर गुन्यांवा पसून सुरक्षीत रावपाक सायबर वेलनॅस सेंटर फायद्याचे थारतले. सायबर वेलनेस सेंटरान सरकाराच्या सायबर क्रायम फांट्याक सहकार्य करून सायबर गुन्यांवांचेर नियंत्रण हाडपाक यत्न करचे. तशेंच लोकांनी सायबर गुन्यांवांक बळी पडचे न्हय, हे खातीर सादूर रावपाक जाय, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.