सामान्य भौसाच्या जिविताचें मोल शून्य

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हजें मत

शेनवारा मध्यान रातीं पुणेच्या कल्याणनगरांत पोर्श हे लक्झरी गाडयेंतल्यान एका गिरेस्त बिल्डराच्या नशेंत आशिल्ल्या पुतान मोटारसायकलीन वचपी एका जोडप्याक नेटाचो धपको दिलो. तातूंत दोन निरपराधी तरणाटे बळी गेले. विशेश म्हणल्यार ह्या अपघाताक जापसालदार आशिल्ल्या त्या गिरेस्ताच्या पुताक बंदखणींत धाडचे बदला रोखडोच जामीन दिवन घरा धाडलो. मजा म्हणल्यार आयतार आसलो तरी ताका जामीन मेळ्ळो. 

हेर वेळार सुस्त आशिल्ली आमची वेवस्था गिरेस्तां खातीर कितेंय करपाक एका पांयार तयार आसा. लोक प्रतिनिधीय ह्या वेळार मैदानार देवन मध्यान रातीं पुलीस स्टेशनांत वचून पुलिसांचेर दबाव हाडटात. गिरेस्तां खातीर तत्परताय दाखोवपी आमची वेवस्था सामान्य मनशा खातीर, न्याया खातीर झुजना. हाचो अर्थ हांगा सामान्य नागरिकांच्या जिविताचें मोल शून्य आसा. हांगाची वेवस्था सामान्य नागरिकां खातीर न्हय हें हाचे वयल्यान आनी आदल्या जायत्या घडणुकां वयल्यान सिद्ध जालां. वेवस्थेचेर सामान्य नागरिकाचो विस्वास उणो जावपाक लागला हें सुदृढ  लोकशायेचें लक्षण न्हय.

श्याम ठाणेदार

9922546295