सान पिरायेचे चलयेचेर लिंगीक अत्याचार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भोंदू बाबाक अटक; उत्तर गोंयांतलो प्रकार

म्हापशें: सगल्या वायट प्रवृत्तीची संकश्टां पयस करपाचें सांगून एका 13 वर्सां पिरायेचे सान चलयेचेर लिंगीक अत्याचाराचो प्रकार उत्तर गोंयांत घडलो. ह्या प्रकरणांत रमाकांत नायक (50, रा. सिरसय) ह्या दुबावीत भोंदू बाबा (घाडी) हाका अटक केल्या. जाल्यार ते चलयेच्या आवयकूय अटक केल्या.

दुबावितां आड पुलिसांनी भादंसंचें कलम 376 (2) आय, गोंय बाल कायदो कलम 8 पॉक्सो कायदो कलम 4 खाला गुन्यांव नोंद केला.

हो प्रकार सोमारा सांजवेळा घडलो. पिडीत सान पिरायेचें चलयेची दुबावीत आवय सेगीत त्या घाडीपणा करपी भोंदू बाबा कडेन वताली. घडणुकेच्या दिसा दुबावीत आवयन आपले ते पिडीत चलयेकूय घेवन गेल्ली.

दुबावितान पिडिता वयली सगलीं संकश्टां तशेंच तिचेर आशिल्ल्यो दैवी मागण्यो पयस जातल्यो. ते खातीर दैवी शक्तीक शरीर सूख दिवचें पडटलें अशें सांगलें. उपरांत दुबावितान पिडितेचेर लिंगीक अत्याचार केलो. हे घडणुके वेळार पिडितेची दुबावीत आवय घडणूक थळार हाजीर आशिल्ली, आनी तिचे सामकार हो प्रकार घडलो.

मंगळारा हो घडिल्लो प्रकार पिडितेन आपल्या बापायक सांगलो. उपरांत तांणी पुलिशेंत धांव घेवन कागाळ दाखल केली.

हे कागाळीच्या आदाराचेर पुलिसांनी रातीं गुन्यांव नोंद केलो आनी दुबावीत भोंदू बाबा आनी पिडितेचे आवय आड गुन्यांव नोंद केलो. तशेंच ह्या गुन्यांवा खाला दुबाविताक अटक केली. फुडलो तपास पुलीस करतात.