सान चलयेचें लिंगीक शोशण केल्ल्याक केरळांत वचून अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
वास्कोः वास्को शारांतले एके सान चलयेचें लिंगीक शोशण करपी मंजीत (21, मूळ बिहार) हाका वास्को पुलिसांच्या पंगडान केरळांत वचून बालुसारी पुलिसांचे मजतीन अटक करून मंगळारा गोंयांत हाडलें.
पुलिसांनी दिल्लें म्हायती प्रमाण 10 मेक सिंगीक शोशणाची कागाळ केल्या उपरांत मंजीता आड गुन्यांव नोंद करून तपास करपाक सुरवात केली. कुडींत भाडेकरू म्हणून रावतना मंजीत हाणे दिल्ले म्हायतीच्या आदारान पुलीस बिहार सावन केरळांत पावले आनी ताका तांणी अटक केली.
मंजीच गोंयांतल्या पळून गेलो अशी म्हायती मेळटकूच वास्को पुलिसांनी तांच्या मोबायल लॉकेशनाचेर नदर दवोरली. मंजीत मूळ खरसारी- बिहारचो. थंयच्यान तो पळून गोंयांत आयिल्लो. बिहार, आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू हांगच्यान ताचो माग घेवन निमाणे तो बालुसारी केरळ हांगा हाताक लागलो.