सानिया-रोहन फायनलींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सानिया मिर्झा आनी रोहन बोपन्ना हे भारताचे जोडयेन ऑस्ट्रेलियन ओपनाच्या मिश्र गटाचे फायनलींत सुवात मेळयली. भारताचे जोडयेन सेमी फायनलींत तिसरे सुवाते पयले नील स्कुप्स्की आनी डेसिरिया क्रॉझिक हे ग्रेट ब्रिटन-अमेरिकेचे जोडयेक 7-6 (5), 6-7 (5) आनी 10-6 अशा तीन सेटांनी हारयली.

सानिया मिर्झाची ही निमाणी सर्त आसा. हे सर्ती उपरांत ती निवृत्त जातली.

भारताचे जोडयेन मॅचीक बरी सुरवात केली. तांणी पयलो सेट 7-6 अशा फरकान जिखलो. पूण, दुसरो सेट 6-7 फरकान वगडायलो. भारताचे जोडयेन अंदूंचे ऑस्ट्रेलियन ओपनांत पयले खेपे सेट वगडायलो. ते उपरांत भारताचे जोडयेन उत्कृश्ट रितीन मॅचींत पुनरागमन केलें. तांणी तिसरो सेट 10-6 फरकान जिखून फायनलींत सुवात मेळयली.