सादूर… कोरोना परतून जागो जाता, नेम पाळात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भलायकी संचालक डॉ. काकोडकार हांचें आवाहन


पणजी : गोंयांत कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटाचो अजून दुयेंती मेळूंक ना. पूण कोरोना बादीत दुयेंतींनी परतून वाड जावपाक लागल्या. ताका लागुनूच गोंयकारांनी सादूर रावपाक जाय. कोवीड विशींच्या मार्गदर्शक तत्वांक स्वता जावन पाळो दिवपाक जाय, अशें आवाहन भलायकी संचालक डॉ. गीता काकोडकार हांणी केलां.
पणजे शुक्रारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत त्यो उलयताल्यो. ह्या वेळार तांचे वांगडा डॉ. उत्कर्ष बेतोडकार आनी वासिनीकरण अधिकारी डॉ. राजेंद्र बोरकार हाजीर आशिल्ले.
भलायकी खात्यान दोन दिसा पयलीं 68 नमुन्यांची आझिलो हॉस्पिटलांत जिनोम सिक्वेन्सींग मशिना वरवीं चांचणी केली. हातूंत ह्या दुयेंतींक ओमीक्रॉन व्हेरियटाची लागण जाल्ल्याचे सिद्ध जाला. हाचे वयल्यान गोंयांत अजुनूय कोरोनाच्या ओमीक्रॉन व्हेरिएंटाचो प्रसार सुरू आशिल्ल्याचे दिसून येता. शुक्रारा दीसभरांत कोरोनाचे नवे 50 दुयेंती मेळ्ळे. ताका लागून हुस्को वाडला.
कोवीड संदर्भांत स्थापन केल्ल्या तज्ञ दोतोरांच्या समितीची फुडली बसका कांय दिसांत जातली. हे बसकेंत कोवीड प्रसाराचो नियाळ घेवन फुडलो निर्णय घेतले, अशी म्हायती डॉ. उत्कर्ष बेतोडकार हांणी दिली.
18 वर्सां वयल्या 13 लाख जाणांनी आतां मेरेन कोवीड वासिनाचो पयलो, जाल्यार 12 लाख जाणांनी दोनूय डोस घेतल्यात. ह्या 12 लाखांतल्या जायत्या जाणांचे णव म्हयने पुराय जाल्यात. तातूंतल्या जायत्या जाणांनी बुस्टर डोस अजून घेवंक ना.
60 वर्सां वयल्या नागरिकांनी बेगोबेग बुस्टर घेवचो, अशें आवाहन लेगीत डॉ. राजेंद्र बोरकार हांणी केलां. तेच प्रमाण राज्यांतल्या विवीध वाठारांत आयतारा ‘टीका उत्सवा’चे आयोजन करतले, अशी म्हायती तांणी दिली.