सातार्‍यांतले खुनी सुपारी टोळयेक हडफड्यां अटक

अटक केल्ल्या दुबावितां सयत पुलीस निरिक्षक लक्षी आमोणकार आनी प्रशल नायक देसाय हांचे सयत पुलीस.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: सातरा (महाराष्ट्र) वाढे फाटे हांगा अमीत आबासाहेब भासले (शुक्रवारपेठ-सातारा) हाचो सुपरी घेवन खून केले उपरांत गोंयांत धांव मारिल्ल्या पांच जाणांचे सुपारी टोळयेक गोंय पुलिसांनी अटक केली. क्रायम ब्रांच आनी हणजूण पुलिसांनी अर्द वरां भितर ही कामगिरी केली.

अटक केल्ल्या दुबावितां मदीं सुरज ज्ञानेश्वर कदम (26, खेड- सातारा), अभिषेक विलास चातूर (27, नांदगिरी – सातारा), शुभम हिंदूराग चातूर (27, चिकली- पुणें), राजू भिमराव पवार (26, पंतागीघाट – सातारा) आनी सचीन रमेश चव्हाण (29, गोटवाडे – पुणें) हांचो आस्पाव असाा.

फाटल्या 24 जानेवारी दिसा रातच्या 1 वरांच्या सुमाराक पुणें-कोल्हापूर म्हामार्गा वयल्या वाढे फाटा सातरा हांगासरले भाऊसाहेब अमृततुल्य ह्या हॉटेलांत हो खुनाचो प्रकार घडिल्लो. उपरांत दुबावीत गोंयांत वेगळ्यावेगळ्या मार्गान पळून आयिल्ले. तशेंच ते गोंय सोडून हेर राज्यांत धांव मारपाचे तयारेंत आशिल्ले.

कागाळदार वयल्या हॉटेलाचो चालक वैभव गायकवाड हांणी ह्या प्रकरणांत सातारा पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केल्ली. सोमारा 23 जानेवारी दिसा रातीं उसरां 12.30 वरांचेर मयत एके बायले सयत धवी मोटार घेवन हॉटेलार आयिल्लो. तांणी जेवणाची ऑर्डर दिली आनी गाडयेंतूच बसून तांणी जेवण घेतलें. ह्या वेळार दोग दुबावीत काळें जॅकेट आनी कानटोपी घालून हॉटेलांत आयले आनी च्या पीत बसले. मयत जेवणाची प्लेट घेवन हॉटेलांत आयलो आनी हात धुंवपा खातीर वॉश बेसिना कडेन गेलो तेन्ना थंय पिस्तोलाच्या गुळयांचो आवाज आयलो.

त्या जॅकेट घाल्ल्या दोगां मदल्या एकल्याच्या हातांत पिस्तूल आशिल्लें. कागाळदार आनी ताच्या कामगारान घडणूक थळा कडेन पळयतकूच तांचेर दुबावितान पिस्तूल जोखलें. हे बरोबर कागाळदारांनी आपल्या हॉटेलांतली लायट पालयली. दुबावीत काळखांतूच हॉटेलाचे कुडीत गेलो आनी थंय सावन सुरी घेवन आयलो आनी दुसऱ्या दुबावितान हाडिल्ले मोटारसायकली वयल्यान ते पुण्याचे दिशेन पळ काडलो.

दुबावितांनी धांव मारले उपरांत कागाळदारान पुलिसांक घडणुकेची म्हायती दिली. उपरांत मोटारींतली ती बायल आपल्या वांगड्याक सोदत आयली. तेन्ना मयत जखमी जावन रक्ताच्या कोंडांत पडिल्ले अवस्थेंत आशिल्लो. ताका उपरांत अ‍ॅम्बुलन्सींतल्यान हॉस्पिटलांत दाखल केलो पूण ताका मरण आयिल्लें.

पुलिसांनी हे घडणुकेचो पंचनामो करून अनवळख्यां आड भादंसं च्या 302, 506(2), 34 आनी पिस्तूल कायदो कलम 25 खाला खुनाचो गुन्यांव नोंद केला. सातरा पुलिसांचे चवकशेंत हो खुनाचो प्रकार सुपारी घेवन जाल्ल्याचें उक्तडार आयलें. तशेंच दुबावीत आरोपी गोंयांत हडफड्यां आशिल्ल्याची म्हायती शुक्रारा दनपारां सातारा पुलिसां कडल्यान उत्तर गोंय पुलिसांक मेळ्ळी. ह्या वेळार गोंय क्रायम ब्रांचीचो पंगड हणजूण्यां आशिल्लो. तांणी हणजूण पुलिसांचे मजतीन फक्त अर्द वरा भितर एका हॉटेलांत पर्यटक जावन लिपून बशिल्ल्या ह्या दुबावीत सुपारी टोळयेक धरून अटक केली. तशेंच दुबावितां कडल्यान एमएच 11 व्हाय 5196 क्रमांकाची बोलेरो जिपूय जप्त केली.

पुलीस निरिक्षक लक्षी आमोणकार आनी प्रशल नायक देसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला गुन्यांव विभाग आनी हणजूण पुलीस पंगडान ही कारवाय केली.

मजगतीं, उत्तर गोंय पुलिसांनी सातारा पुलिसांक दुबावितांक अटक केल्ल्याची म्हायती दिल्या. आयज (शेनवारा) सातारा पुलीस पंगड दुबावितांक घेवन वतले.