साडे पांच वर्सां गोंयांत 13 दरोडे,102 घरफोड्यो  

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः फाटल्या साडेपांच वर्सांत गोंयांत 13 दरोडे, 102 घरफोडी आनी चोरयो मेळून 2,778 घडणुको घडल्यो अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हांका विधानसभेंत एके लेखी जापेंत दिल्या. 1 एप्रील 2017 तें जून 2022 मेरेनचे हे गुन्यांव आसात.
2017 वर्सा 3 दरोडे, 27 घरफोडी जाल्यो. जाल्यार 2018 वर्सा 3 दरोडे 18 घरफोडी, 2019 वर्सा 3 दरोडे आनी 11 घरफोडी, 2020 वर्सा 2 दरोडे आनी 13 घरफोटी, 2021 वर्सा 1 दरोडो आनी 28 घरफोटी, 15 जून 2022 मेरेन 1 दरोडो आनी 5 घरफोडेचीं प्रकरणा जाल्यांत
दरोडे, घरफोटी आनी हेर चोरयो जावच्यो न्हय म्हणून म्हामार्गार पेट्रोलींग, पुलीस गस्त घालपाचें काम राज्यांत सगळे कडेन सुरू आसा. दुबावीतपणान फिरपी लोकांची चवकशी करतात. घऱ, दुकान धनी, सोसायट्यो, शिक्षणीक आनी हेर संस्थाक फावो ती सुरक्षा उपाय येवजण करपाक सांगलां अशी म्हायती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
उपअधिक्षकांची 32 पदां रिकामी
पुलीस खात्यान उपअधिक्षकांची 32 पदां रिकामी जाल्यात ती थेट भरती वरवीं भरतले अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी एके लेखी जापेंत मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हाका राज्य विधासभेंत मंगळाराक दिली.
गोंय लोकसेवा आयोगाक 15 पदां भरपा खातीर प्रस्ताव धाडला. तांणी गोंय पुलीस सेवा नेमांत दुरुस्ती करचो असो प्रस्ताव धाडला अशी म्हायती मुख्यमंत्र्यांनी कामत हांच्या अनस्टार प्रश्नाक दिल्ले जापेंत सांगलां.