साटलेकारा वतीन मयडेंच्या शेतकाराक साऱ्याचें वांटप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः आम आदमी पक्षाचे फुडारी आनी मयडें पंचायतीचो आदलो पंच महेश साटलेकार हांणी हळदोणे मतदारसंघांतल्या मयडें वाठारांतल्या शेतकारांक साऱ्याचें वांटप केलें. ह्या वेळार पंच वांगडी सूर्यकांत भाटलेकार, पूजा चारी, आदलो सरपंच संतोष च्यारी आनी आदलो पंच रामा साटलेकार हाजीर आशिल्लो.
फाटल्या चार वर्सां सावन महेश साटलेकार आनी तांचो पंगड शेतकारांक मुफत सारें दिता. मयड्यांतल्या दरेका शेतकारांक तांणी साऱ्याची 50 किलोची पिशवी दिल्या. सुमार 350 शेतकारांनी ताचो लाब घेतलो.
साऱ्याचे दर हालींच सामके वाडल्ल्यान गरीब शेतकारांक तें विकतें घेवन शेतां करप परवडना. सरकाराच्या जायत्यो कृशी येवजण्यो आसल्यो तरी शेतकारां मेरेन त्यो पावनात. आमी शेतकारांक साऱ्या वांगडा बियाणे दितात अशें साटलेकारान सांगलें. शेतकारांक शेतां पिकोवपाक आडमेळे येतात जाल्यार तांणी आपले कडेन वा आपल्या पंगडा कडेन संपर्क सादचो अशें साटलेकारान कळीत केलां.