साखळे सप्तकी बाजाराची सुवात बदलिल्ल्यान जालो व्हडलो गोंदोळ

साखळे बाजारांत विक्रेत्यां कडेन चर्चा करतना नगराध्यक्ष राजेश सावळ आनी हेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः साखळे नगरपालिका मंडळान येरादारीक आडमेळे येतात म्हणून सप्तकी बाजाराची सुवात बदल्ली. मात ताका लागून सोमाराक व्हडलो गोंदोळ जालो. सुमार 200 नवे विक्रेते जागो मेळचो हे खातीर सकळींच बाजारांत आयले. निमाणे नगराध्यक्ष राजेश सावळ आनी नगरसेवकांनी पालिका निरीक्षकांक बाजारांत फिरून तांका सुवात उपलब्द करून दिली.
सप्तकी बाजारा वेळार रस्ते आनी उक्तो सुवातांनी विक्रेते बसकात ताका लागून येरादारीक आडमेळे येतात. बाजारांत वाहनां घेवन येवपाक मेळना देखून लोक बाजारांत चडशे येनाशिल्ले. पालिका मंडळान नुस्त्या मार्केटाच्या कुशीक आशिल्ली जमीन सपाट करून थंय सप्तकी बाजारा खातीर सुवात तायर केल्ली. विक्रेत्यां खातीर सुवात मार्क करून दिल्ली.
पालिका मंडळान जमीन मार्क करून दिली तरी सोमाराक सुवात दितले अशे समजून विक्रेत्यांनी सोमाराक बाजारांत गर्दी केल्ली. सुवातेक लागून गोंदोळ जालो. ताका लागून व्हडा संख्येन आयिल्ल्या विक्रेत्यांक सुवात मेळोवन दिवपाक बरोच त्रास जालो. नगराध्यक्ष राजेश सावळ पालिका निरीक्षक आनी कामगारां सयत सकाळी 6 वरांचेर बाजारांत आयले. सप्तकी बाजार दुसरे कडेन व्हेल्यान येरादारी मेकळेपणान जातली. बाजारांतलो गणेश मंडप आनी मैदानाचे कुशीक चारचाकी पार्किंगे खातीर दिल्या. हेर कडेन दुचाकी पार्क करपाक सुवात मेळटली अशें राजेश सावळ हांणी सांगलें.
साखळेचो बाजार नवे सुवातेंत व्हेला. थंय सुवात मेळोवपा खातीर बिगर गोंयकार विक्रेत्यांनी गर्ती केली. गोंयच्या पारंपरीक विक्रेत्यांक त्रास जावचो नहा हाची जतनाय घेवपाक जाय अशें नगरसेवक आनंद काणेकार हांणे सांगलें. सप्तकी बाजारांत सुवात दितात अशें सांगून विक्रेत्यांनी आपल्या सोयऱ्यांक बाजारांत हाडिल्लें. ताका लागून 150 ते 200 नवे विक्रेते बाजारांत आयिल्ले खातीर गोंदोळ जालो अशी म्हायती सामकार आयली.