साखळी प्रोग्रेस हायस्कुलाचो10वेचो निकाल 91.82 टक्के

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
केरी-सत्तरीः  साखळी हांगच्या आत्मोद्धार संग संचलीत प्रोग्रेस हायस्कुलाचो 10वेचो निकाल 91.82 टक्के लागला. 159 विद्यार्थी हे परिक्षेक बशिल्ले तातूंतले 38 जाण विशेश श्रेणी, 62 पयले श्रेणीत आनी 46 जाण दुसरे श्रेणीत पास जाल्यात.
कृष्ण नवनाथ सुर्लकार हो 96.50 टक्के गुण घेवन विद्यालयांत पयलो आयलो. श्रीविद्या गणेशन हिणे 93.67 टक्क्यांनी दुसरो आनी तन्वी तुळशीदास मळीकान 93.33 टक्के गुण घेवन तिसरो नंबर मेळयला.सऋत्वी मंजुनाथ हसबेन (91.83, अनिशा अंकुश कामत (90.83) हांणी ते फाटोफाट नंबर मेळयल्यात. लक्ष्मी शेंदुरे हाका मराठी विशयांत 95 टक्के गुण मेळ्ळ्यात.
विद्यार्थ्यांच्या ह्या येसा खातीर आत्मोद्धार संगाचो अध्यक्ष डॉ जयंत बुडकुले, वेवस्थापक शांताराम काणेकार, मुख्यध्यापिका सुरेखा देसाय, पालक- शिक्षक संघाचो अध्यक्ष नवनाथ सुर्लकार हांणी विद्यार्थी, शिक्षक आनी कर्मचाऱ्यांक परबीं भेटयल्यांत.