साखळी जेसीआय बॅडमिंटन सर्तींत आदित्य देसाय, प्रसाद पाटील वस्ताद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
केरी- सत्तरीः साखळी जेसीआय आयोजीत केल्ले दादल्याचे श्मॅशर्स अखील गोंय दोट्टी बॅडमिंटन सर्तींत आदित्य देसाय आनी प्रसाद पाटील ह्या जोडये वस्तादपण मेळयलें. तांणी अभिषेक स्वामी आनी मृणाल भातखंडे हांकां हारयलें.
साखळे मल्टिपर्पज हॉलांत जाल्ले हे सर्तींत 40 परस चड सर्तकांनी वांटो घेतिल्लो. सर्तीचें उक्तावण खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी केलें. ह्या वेळार जेसीआयची आदली अध्यक्ष रिटा डिसा,  अध्यक्ष चेतन सालेलकार हाजीर आशिल्ले. आदित्य देसाय आनी प्रसाद पाटील जोडयेक 7 हजार रुपया आनी कंरड दिलो.  अभिषेक आनी मृणाल जोडयेक 5 हजार रुपया आनी करंड तशेंच उपांत्य फेरयेंत खेळिल्ल्यांक 3 हजार रुपये आनी करंड दिलो.
समारोप कार्यावळीक जेसीआय विभागीय अध्यक्ष अॅड रोहन देसाय हाजीर आशिल्ले. चेतन सालेलकार, निकिता देसाय, प्रकल्प अधिकारी तेजस किणी माचयेर आशिल्ले. सूत्रसंचालन जुही सगलानीन केलें आनी निकिता देसायान उपकार मानले.