सांवड्डें-कुडचडें शणै गोंयबाब सेवा केंद्रा वतीन शणै गाेंयबाब जयंती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः शणै गोंयबाब सेवा केंद्र, सांवड्डें कुडचडें हे संस्थे वतीन आर्विल्ल्या कोंकणी चळवळीचे जनक सर्गेस्त वामन रघुनाथ वर्दे वालावलीकार उर्फ शेणै गोंयबाब हांची 145 वी जयंती उमेदीन मनयली.

केंद्राचे अध्यक्ष मनोहर नायक हांणी सुरवेक तांचे प्रतिमेक फुलांहार घालून प्रास्तावीक विचार मांडले. गोंयकारां मदीं आपले मायभाशे विशीं सत्व जागोवपी शेणै गोंयबाब हांच्या कार्याची मोलावणी करप कठीण अशे सांगून तांणी म्हणलें, शासकी पांवड्यार जो वेळ मेरेन कोंकणी बळिश्ठ जायना तो वेळ मेरेन कोंकणीक न्याय मेळ्ळो अशें जावचें ना. आतां वावर जाय तो ते दिकेन.

ज्येश्ठ वांगडी विठ्ठल सावंत आवदियेंकार हांणीय आपले उलोवप केले. मोहनबाब बोरकार, रजनीकांत नायक हांणी चळवळींतल्यो यादी जागयल्यो.

केंद्राचे सचीव मोहनदास सावंत देसाय हांणी उपकार मानले. दिपक आवरोलकार, सदानंद खांडेकार आनी हेर साबार वांगडी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले.