सांवड्डेंचे आदले सरपंच संजय नायक हांचो भोवमान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : फाळणें- सांवड्डेंच्या महादेव देवस्थाना वतीन हालींच सांवड्डेंचे आदले सरपंच संजय नायक हांचो समाजसेवे खातीर भोवमान जालो. देवस्थानाचे अध्यक्ष उपेंद्र नायक हांणी सत्कार केलो. तांणी संजय नायक हांच्या कार्याची तुस्त केली. सरकार आनी आपले वळखीन श्री. नायक हांणी गांवाची उदरगत केल्या, अशें तांणी सांगलें. मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणीय श्री. नायक हांच्या कामाची तुस्त केली.

ह्या वेळार आनंद नायक, शशांक देसाय, शंकर नायक, सागर भांडारी, उदय नायक, अमीश नायक, प्रताप नायक, सोमनाथ नायक, राजू वायंगणकार, बाबय नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.