सांग्यार आयआयटी प्रकल्प

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सांगें म्हालाचे सर्वांगी उदरगतीक बांदीलः मुख्यमंत्री


पणजी : सांगें म्हालांत आयआयटी खातीर योग्य सुवात आसा. आयआयटी खातीर सरकाराची सांगें म्हालाक पसंती आसा. लोकांच्या विरोधाक लागून गुळेली जावपी आयआयटी प्रकल्प सरकारान रद्द केला. नव्या सुवातेचो सोद घेवपाक सरकारान समिती स्थापन केल्ली. आतां समितीन आयआयटी खातीर सांगें म्हालाची निवड केल्या, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
तशेंच रेल्वे दोट्टीकरण प्रकल्पा विशीं सर्वोच्च न्यायालयान जो आदेश दिला, ताका सरकार पाळो दितलें, अशेंय तांणी सांगलें.
सरकारी हायस्कूल, नेत्रावळी सांगें मतदारसंघा खातीर आयोजीत ‘सरकार तुमच्या दारांत’ हे कार्यावळीचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले.
सांगेंकारांच्यो सगल्यो अडचणी आनी प्रस्न सोडोवपाक सरकार बांदील आसा. वेंचणुके उपरांत सांगें मतदारसंघांत आयोजीत ‘सरकार तुमच्या दारांत’ मोहिमेचे ते दिकेन पयलें पावल आसा, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सांगें मतदारसंघ भौगोलीक नदरेन व्हड आशिल्ल्यान ही मोहीम दोन दीस चलतली, अशेंय तांणी सांगलें.
सरकार सांगेंच्या लोकां फाटल्यान आसून सर्वांगी विकासाचे बाबतींत ह्या मतदारसंघाचेर कसलोच अन्याय जावचो ना. ह्या मतदारसंघाक विकासाच्या मुखेल प्रवाहांत हाडपा खातीर सगले तरेचे यत्न जातले. लोकांक अडचणीं येवच्यो न्हय हे खातीर म्हाल पांवड्यार अधिकाऱ्यांची नेमणूक करतले. सांगें मतदारसंघांत आदिवासी लोकांचो चड आस्पाव आसा आनी सगल्यां सरकारी येवजणांचो लाव तांचे मेरेन पावोवपाक सरकार बांदील आसा.
लोकांचे सुविधे खातीर 38 खात्यांनी आपली सेवा उपलब्ध केल्ली आसून मुख्यमंत्र्यांचे हस्तुकीं कोवीड अनुदान लाबार्थी, अल्पभूधारक कामगारां खातीर मदत, अटल आसरा येवजण, गगन भरारी शिक्षण येवजण, कृशी कार्ड, हस्तकला कारागीर, वळखपत्र, ई-श्रम कार्ड आदींचे वांटप ह्या वेळार केले.दरेक व्यक्तीक वीज, शौचालय, उदक, स्वताचें घर तशेंच अर्थीक, समाजीक सुरक्षाय मेळपाक जाय. दरेक गांव स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. ते खातीर सरकार, अधिकारी आनी लोकांनी एकवटान यत्न करपाची गरज आसा. सरकारी येवजणांचो लाव घेवन लोकांनी स्वयंपूर्ण जावचे, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
मतदारसंघांतल्या लोकांक आपरोजगाराच्या माध्यमांतल्यान रोजगार उपलब्ध करून दिवपा खातीर सरकाराचे यत्न आसात. सरकाराच्यो सुमार 121 येवजणो ऑनलायन उपलब्ध आसात. मतदारसंघांतली इंटरनॅट कनेक्टिव्हिटीची समस्या रोखडीच सुटावी जातली, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
सांगेंच्यो नगराध्यक्ष श्वेता नायक तारी, आदले आमदार वासुदेव मेंग गांवकार, दक्षीण गोंय जिल्हाेधिकारी रुचिका कात्याल आनी पंचायतींचे सरपंच आनी पंच ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले.
जिल्हाे पंचायत वांगडी सुरेश केपेंकार हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो. जितेंद्र नायक हांणी कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन केले. राजेश गांवकर हांणी उपकार मानले.

रानां हक्कांचें दावे निकालांत काडपाचो यत्न
लोकांचे रानां हक्क दावे निकालांत काडपा खातीर सरकाराचे यत्न आसात. सरकारा मुखार 10 हजार रानां हक्क दावे आसून सांगें म्हालांतल्या 136 लोकांक सनद जारी केल्ल्यो आसात, अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच हेर जमनींचेय प्रस्न सोडयतले, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.

साळावली बोटॅनिकल गार्डनाचो प्रस्ताव
इको टुरिझम येवजणे खाला साळावली धरणा सकयल बोटॅनिकल गार्डनाचो 35 कोटी रुपया खर्च करून विकास करतले. पर्यटकांक सुविधा दिवपा खातीर 40 कॉटेजीस उबारपाची येवजण आसा. मतदारसंघांत रोजगाराच्यो संद निर्माण करपाचे यत्न आसा, अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें.