‘सांग्यार आयआयटी: जमीन निश्चितीची प्रक्रिया सुरू’

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: आयआयटी खातीर सांगें म्हालांत सुमार सात लाख चौखण मिटर जमीन निश्चीत करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. आयआयटीचे संचालक आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केले उपरांत फुडली कारवाय सुरू जातली अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा पत्रकारां कडेन उलयतना दिली.

आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी आयाआयटी सांग्यार उबारपाचो निर्णय घेतिल्लो. ते खातीर सुवातूय निश्चीत केल्ली. पूण थळाव्यांनी केल्ल्या विरोधाक लागून पर्रीकारान हो निर्णय फाटीं घेतलो आनी हेर कांय म्हालांतल्या जमनींचो विचार सुरू केलो.

हातूंत खूबशीं वर्सां फुकट गेलीं. पर्रीकार हांकां मरण आयले उपरांत मुख्यमंत्री जाल्ले डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फाटल्या कार्यकाळांत आयआयटी खातीर झुजापांवड्यार यत्न सुरू केल्ले. तांणी लेगीत सुरवातेक हो प्रकल्प सांग्यार उबारपाचो निर्णय घेतिल्लो. त्या वेळा वेले आमदार प्रसाद गांवकार हांणी लेगीत सांग्यार आयआयटी प्रकल्पाक येवकार दिल्लो. त्याच वेळार मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हो प्रकल्प सत्तरींत वळोवपाचो नेटाचो यत्न सुरू केलो. तांच्या यत्नांक सकारात्मक प्रतिसाद दीत मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी आयाआयटी प्रकल्प सत्तरींतल्या शेळ-मेळावली हांगा उबारपाचो निश्चीत करून थंय जमीन संपादनाचें कामूय सुरू केलें.

पूण ज्यो जमनी थळावे खूबशीं वर्सां सावन कसत आसात त्या जमनींचेर आमी कसलोच प्रकल्प उबारूंक दिवचे नात. प्रकल्प उबारपा बदला सरकारान ह्यो जमनी थळाव्यांच्या नांवार करच्यो अशी मागणी करून थळाव्यांनी खर आंदोलन केल्लें. हातूंत खूबशा जाणांचेर गुन्यांव दाखल करून तांकां अटकूय केल्ली.