सांग्यार आयआयटीक लोकांचो येवकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सांग्यार जाली बसका; बसकेंत फक्त पांच टक्के लोकांचो विरोध

सांगेंः सांग्यार आयआयटी प्रकल्प जावचो म्हूण आदले मुख्यमंत्री सर्गेत मनोहर पर्रीकार हांचे सपन आशिल्लें. आदले आमदार प्रसाद गांवकार हांणी हे खातीर खूब यत्न केल्ले. जाग्याचें सर्वेक्षण जाल्लें. पूण मोजक्याच शेतकारांच्या विरोधा खातीर प्रकल्प परतून गेलो. पूण गोंयांत हेर कडेनूय लोकांचो विरोध आशिल्ल्यान परतून एकदां सांगेंकारांक संद मेळटा. हे खातीर चडांत चड लोकांनी आयआयटी प्रकल्पाक येवकार दिला. सांगेंचे आमदार तशेंच समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या फुडाराक खाला सुवातीचें सर्वेक्षणय जालां. आनी त्याच मुद्याचेर भासाभास करपा खातीर सांग्यार श्रीसन प्लाझा सभाघरांत काल (आयतारा) सकाळी 10.30 वरांचेर बसका आयोजीत केल्ली. हे बसकेंत हजार वयर लोक हाजीर आशिल्ले. तातूंतल्या फक्त पांच टक्के लोकांनी विरोध केलो.

हे बसकेंत मंत्री सुभाष फळदेसाय, आदले आमदार वासुदेव मेंग गांवकार, प्रा. रजेंद्र प्रभू गांवकार, प्रा. नेहा करंदीकर, शरद सिन्हा, बी. वेंकटराव, संकेत खोलकार, मामलेदार राजेश साखळकार, जिल्हाे पंचायत वांगडी सुरेश केपेकार, बायो भंडारी, प्रसाद नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

ह्या वेळार मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हणलें, आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी हो प्रकल्प सांग्यार हाडिल्लो. ते खातीर तर गोंय सरकारान आनी खास करून डॉ. प्रमोद सावंत हांकां लागून सांगेंकारांक परतून एकदा संद मेळटा, ते संदीचें आमी भांगर करून बेरोजगार पयस करुया असो उलो सुभाष फळदेसाय हांणी मारलो.

फळदेसाय हाणें म्हणलें, आपल्याचेर विस्वास दवरात. घडये तुमकां दिसता आसत सरकार जमीन दिवचो ना जाल्यार जे कोणाक लुकसाण जाता तितल्याकूय आपूण ज्या जाग्यार उदक मेळटा, त्या जाग्यार जमीन दितलों अशी लेखी दितां. पूण कोणाक त्रास करून, जमनीचेर आक्रमण करून मुखार वच्चेना अशें तांणी म्हणले.

कांय लोक ह्या प्रकल्पाक विरोध करपाक सोदतात. भायल्या लोकांक घेवन बोवाळ मारचे परस हो प्रकल्प घेवन आमी मुखार वचुया. आमी एकठांय जावया. कारण ह्या प्रकल्पाचो फायदो सांगेंकारांक जातलो. ह्या वाठाराची उदरगत जातली, आनी जर कोणे हाका आडमेळीं वा अपशकून करपाचो यत्न केलो जाल्यार तेच ताकतीन आयआयटी प्रकल्प हाडपा खातीर वावुतले अशेंय फळदेसाय हांणी सांगलें.

प्रा. राजेंद्र प्रभू गांवकार आनी प्रा. नेहा करंदीकर हांणी आयआयटी प्रकल्पाची म्हायती दितना ताचे फायदे सांगलें. वासुदेव गांवकार, सरपंच सूर्या नायक, शरद सिन्हा, बी. वेंकटराव, अलका फळदेसाय आनी आयआयटीक येवकार दिवपी कांय मानेस्तांनी आपलें विचार मांडले सुत्रनिवेदन सुरेश केपेकार हांणी केलें. जाल्यार उपकार सुभाष फळदेसाय हांणी मानलें.

शेतकारांची लुकसाण भरपाय दिवपाक बांदीलः फळदेसाय

आयआयटी प्रकल्प हाडटना सैमाचें लुकसाण जावचें ना. आयआयटी खातीर 15 लाख चौखण मिटर जमीन लागता. पूण गोंयांत इतली जमीन मेळप शक्य ना. ते खातीर जमीन उणी करून साडेसात लाख चौखण मिटर मेरेन हाडल्या. ते सुवाते भितर कोण शेत कसता आसतले, कांय सुवाती पडंग आसतल्यो, पूण कोणाकूच त्रास करिनासतना आयआयटीचो प्रकल्प सांग्यार जातलो. शेतकारांक जें लुकसाण जातलें ते दिवपाक आमी बांदील आसात अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें.