सांग्यांर मुगोळी गांवच्या पुलाची बाबत अवस्था

सांगें मुगोळी हांगचो धोको निर्माण करपी पूल. (संदीप मापारी)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सांगें : सांग्यांर मुगोळी गांवाक जोडपी पूल धोको निर्माण केल्ल्यान तो बेगीनूच सारको करपाची मागणी उगें पंचायतीचे आदले उप सरपंच सुभाष गांवकार हांणी केली. 

फुडें गांवकार हांणी, सांग्यारचे आदले आमदार स. गुरुदास तारी हांच्या काळांत हो पूल बांदिल्लो. आयज ताका 40 वर्सां पुराय जाल्ल्यान ह्या पुलाचे सकयले वटेन सामकी बाबत अवस्था जाल्ल्यान वाहनांक धोको निर्माण जाला. संबंदीत खात्याक सांगून लेगीत हाचे कडेन आडनदर जाल्ल्यान ह्या पुलाची अशी अवस्था जावपाक पावली अशें तांणी सांगलें. 

पुला सकयल्यो लोखणाच्यो सरयो भायर आयिल्ल्यान खंयचेय जड वाहन पुलावेल्यान गेल्यार थंयच्यान काँक्रीट सकयल पडटा. संबंदीत खात्यान पुलाचीं बारीक सारीक कामां वेळार केल्लीं जाल्यार हो पूल आनीक कांय वर्सां तिगून उरतलो आशिल्लो. तशेंच ह्या पुलाची उंचाय उणी आशिल्ल्यान दर वर्सा तो पावसाच्या उदका पोंदाक वता. ताका लागून मुगोळी आनी कामतीबाग तशेंच फळणे गांवांचो संपर्क तुट्टा. फाटल्या वर्साय हीच परिस्थिती निर्माण जाल्ल्यान आदले आमदार प्रसाद गांवकार हांणी ह्या पुलाची पळोवणी केल्ली आनी आपूण हातूंत लक्ष घालपाचेंय आस्वासन तांणी दिल्लें. पूण निमाणें कांयच जावंक ना, अशें गांवकार हांणी म्हणलें.                                                                 सध्या सांग्यांर आमदार म्हणून परत सुभाष फळदेसाय निवडून आयिल्ल्यान ह्या वाठारांतल्या लोकांक हो पूल सारको जावपाची आस्त आसा. तांणी बेगीनूच पुलाची पळोवणी करून पावसा उपरांत नवो पूल बांदपाचेर लक्ष दिवचें आनी हांगच्या नागरिकांची समस्या सोडोवची, अशी मागणी सुभाष गांवकार हांणी केली.