सांगोल्डें अपघातांततरणाट्याक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः सांगोल्डें हांका चोगम रस्त्यार कर्नाटकांतल्या पर्यटकांच्या इनोव्हा गाडयेन कपील लमाणी (25, बागा, मूळ कर्नाटक) हाचे दुचाकीक धपको दिल्ल्यान ताका मरण आयलें. फाटल्यान बशिल्ल्या व्यंकटेश लमाणी (23) हाका गंभीर दुखापत जाल्या.
मंगळारा फांतोडेर 4.30च्या सुमाराक हो अपघात जालो. केए 03 एनएच 1119 हे इनोव्हा गाडयेंतल्यान कर्नाटकांतल्या कित्तूर हांगचे स पर्यटक कळंगूटे आयिल्ले. ते परत वतना हो अपघात जालो. कपील आनी व्यंकटेश कर्नाटकांतल्या गदक हांगच्यान आयिल्ल्या आपल्या सोयऱ्याक घेवन केए 26 ईबी 7899 हे अॅक्टिव्हा स्कूटरी वयल्यान पणजेच्यान बागा वताले.
सांगोल्डें हांगा कँडी फ्लावर्स इमारती कडेन इनोव्हा गाडयेन दुसरे दिकेन वचून स्कूटरकीक धपको दिलो. जखमी जाल्ल्या कपील आनी व्यंकटेशान 108 अॅम्बुलन्सींतल्यान जीएमसींत व्हेंले. कपील हाका थंय दोतोरांनी मेला म्हणून जाहीर केलें. साळगांव पुलिसांनी इनोव्हाचो चलोवपी पी आर मंजुनाथ हाचे आड गुन्याव नोंद करून ताका अटक केली