सांखळे सरकारी महाविद्यालयांत ‘तरंग’ उमेदीन

तरंग 2022चो जैतवंत पंगड.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: सरकारी कला, विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय, सांखळे हांची वर्सुकी आंतरवर्ग ‘तरंग’ ही कार्यावळ हालींच महाविद्यालयाच्या सभाघरांत आयोजीत केल्ली. 

तरंग ही सांखळे महाविद्यालाची सांस्कृतीक कार्यावळींची वर्सुकी परंपरा. पूण कोरोना महामारीक लागून हे कार्यावळीक दोन वर्सांचो खंड पडिल्लो. पूण ह्या वर्सा मात ती पुनर्जिवीत करपाची जापसालदारकी अंदू वर्साच्या विद्यार्थी मंडळान घेतिल्ली. विद्यार्थी मंडळाचे अध्यक्ष चंद्रकांत राऊत हांच्या फुडारपणा खाला विद्यार्थी मंडळान तांच्या उर्बेभरीत आनी समर्पीत पंगडा वांगडा ही कार्यावळ घडोवन हाडली. 

मंडळाची सांस्कृतीक सचीव श्रमिष्ठा पार्सेकार, बायल प्रतिनिधी जेनेफर मसीह आनी खेळां सचीव रामा गांवकार हांणी मेळून एका दिसा वट्ट 13 सर्ती आयोजीत केल्ल्यो. हे कार्यावळीचें उक्तावण महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रो. एस. एफ. एल मँडीस हांणी केल्लें. ह्या वेळार विद्यार्थी कल्याण समितीचे निमंत्रक प्रशांत भोसले आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. 

दुसरें वर्स विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी तरंग 2022चे जैतिवंत थारले आनी घोळटो करंडक तांच्या नांवार जालो. ‘आजा नचले’, नाचाची सर्त आनी ‘जलवा’, फॅशन शो आनी दोरी उडयो ह्या तीन सर्तिंनी तांणी दोळे दिपकावपी सादरीकरण करून आपली जैताची वाट मेकळी केल्ली. तिसरें वर्स विज्ञान आनी एम ए अर्थशास्त्र तरंग 2022चे उपजैतिवंत थारले. तांणी चिटकुलें नाटकुलें, साबण कोत्रावप, मुखामळ रंगवण ह्यो सर्ती गाजयल्यो. फोटोग्राफी आनी मेथी घालपाचे सर्तींत तिसरें वर्स वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी जैत मेळयलें. एमएस्सी गणीत विशयाच्या विद्यार्थ्यांनी खेळां सर्तींत आपलें वस्तादपण दाखयलें. सभाघरांत जाल्ल्या इनामां वांटप सुवाळ्यान हे पुराय दिसाचे कार्यवळीची सांगता जाली. आकांक्षा आनी भुमी ह्या विद्यार्थ्यांनी बेस बरे तरेन सुत्रसंचालन केलें. सगले शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी आनी विद्यार्थ्यांनी मेळून तरंग 2022 जैतिवंत केलो.