सांखळी उपनगराध्यक्षपदार ज्योती ब्लॅगन हांची निवड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचल: सांखळी पालिका उपनगराध्यक्षपदार टू गेदर फॉर सांखळी पॅनलाच्यो ज्योती प्रवीण ब्लॅगन हांची सात आड स मतांनी निवड जाली. आदले उपनगराध्यक्ष राजेश सावळ हे नगराध्यक्ष जाल्ल्यान उपनगराध्यक्षपद रितें आशिल्लें.

काल (शुक्रारा) जाल्ले वेंचणुकेंत ज्योती ब्लॅगन हांकां सात जाल्यार भाजप गटाचे दयानंद बोर्येंकार हांकां स मतां मेळ्ळीं. पालिका विभागांत सगल्यांक बरोबर घेवन विकासाक चालना दिवपा खातीर विवीध येवजण्यो आंखतले अशें तांणी सांगलें.

नगराध्यक्ष राजेश सावळ, धर्मेश सागलानी, राजेंद्र आमशेकार, ज्योती ब्लॅगन, अँसीरा खान, कुंदा माडकार, राया पार्सेकार हे सात नगरसेवक टू गेदर फॉर सांखळी गटांत आसात जाल्यार भाजप गटांत दयानंद बोर्येंकार, ब्रम्हा देसाय, यशवंत माडकार, आनंद काणेकार, रश्मी देसाय, शुभदा सावयकार हे स नगरसेवक आसात.