सांकोड्डेंचे रगाडा न्हंयेचें उदक नितळ

बसकेक माचयेर हाजीर आशिल्ली सरपंच प्रिया खांडेपारकार, उपअधिक्षक अर्शी आदील आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बांदकाम खात्याचो अहवालः खाशेली ग्रामसभा आपोवपाची लोकांची मागणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

फोंडें: सांकोडेडेंचे रगाडा न्हंयेचें उदक दुशीत जाल्ल्याचो वाद चालू आसतनाच बांदकाम खात्यान दिल्ल्या अहवालांत न्हंयेचें उदक नितळ आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलां.

न्हंयेच्या दुसीत उदकाचेर अदीक चर्चा करचे खातीर थळाव्या लोकांनी 3 मार्चाक खाशेली ग्रामसभा घेवपाची मागणी केल्या. ताका पंचायतीन पाचवो बावटो दाखयला. पूण रगाडा न्हंयेच्या उदकाच्या प्रस्ना वयल्यान सध्या पंचायतीच्या भितरल्या राजकारणाक गती आयल्या, असो दुबाव मारता.

सोमारा सकाळीं थळाव्या लोकांनी 317 जाणांच्यो सयो आशिल्लें निवेदन पंचायत कार्यालयांत दाखल करून नुस्तें पोसपाच्या प्रकल्पा आड खर करवाय करची, तशेंच अदीक चर्चा करचे खातीर खाशेली ग्रामसभा आपोवची, अशी मागणी केल्या.

ह्या वेळार सरपंच प्रिया खांडेपारकार, फोंडें पुलीस स्टेशनाचे उपअधिक्षक अर्शी आदील, कुळें पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक सगूण सावंत, उपसरपंच शिरीश देसाय, सचीव सुषमा नायक आनी हेर पंच वांगड्यांनी थळाव्या लोकां वांगडा चर्चा केली. चर्चे वेळार बांदकाम खात्यान दिल्ल्या अहवाला विशीं थळाव्या लोकांनी दुबाव उक्तायलो.

सांकोड्डेंच्या रगाडा न्हंयेचें उदक दुशीत जाल्ल्याचें दिसले उपरांत थळाव्या लोकांनी आनी पंचायत मंडळान न्हंयेची पळोवणी केल्ली. ते उपरांत विवीध खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दुशीत उदका संबंदांत म्हायती दिल्ली. प्रदुशण मंडळ, उतका स्रोत आनी बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यांनी उदकाचें नमुने एकठांय करून तपासणी खातीर व्हेल्ले. पूण 24 फेब्रुवारीक बांदकाम खात्या वतीन पंचायत कार्यालयांत दिल्ल्या अहवालांत न्हंयेचें उदक नितळ आशिल्ल्याचें स्पश्ट केल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. न्हंयेच्या उदकाच्या विशयाचेर अदीक चर्चा करचे खातीर खाशेली ग्रामसभेची मागणी ह्या वेळार केली. बांदकाम खात्यान न्हंयेचें उदक नितळ आशिल्ल्याचो अहवाल दिल्लो आसलो तरीय पंचायत मंडळान नुस्तें पोसपाच्या प्रकल्पाक सगळीं कागदपत्रां तीन दिसां भितर सादर करपा खातीर नोटीस जारी केल्या. ना जाल्यार प्रकल्पाक दिल्लो परवानो फाटीं घेवपाची शिटकावणी दिल्या. थळाव्या लोकांचे मागणे प्रमाण 3 मार्चाक खाशेली ग्रामसभा घेतले, अशें सरपंच प्रिया खांडेपारकार हांणी सांगलें.

पंचायतींत शिजता राजकारण !

सांकोड्डें पंचायतींतल्या कांय पंचांक सरपंच आनी उपसरपंच करपाची तयारी चल्ल्या. सध्याची सरपंच प्रिया खांडेपारकार उत्कृश्ट काम करता. रगाडा न्हंयेच्या उदकाच्या प्रस्ना वयल्यान सरपंच आनी उपसरपंचाक धारेर धरपाचो यत्न चल्ला. पंचायतींत राजकारण शिजता, असो दुबाव आसा. रगाडा न्हंयेच्या उदकाच्या प्रस्नाचेर पंचायतीन कसलींच घाळपणां करूंक ना. उरफाटे लोकांचे मागणे वयल्यान सगळे सोपस्कार पुराय केल्ल्याचें उपसरपंच शिरीष देसाय हांणी सांगलें.