सलाम हे चलयेक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बिहारांतल्या जमुई गांवांतले शाळेंत वचपी ही चली. एका अपघाताक लागून तिचो पांय कापचो पडलो. पूण तिणें हिंमत, जिद्द सोडूंक ना. सद्दां एका पांयाचेर चलत ती शाळेंत वता. तिका खूब शिकपाचें आसा.