सर्वश्रेश्ठ अभिनेतो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अभिनय फक्त मनशांकूच येना. सुण्याचें पेटे पसून ते बाबतींत हुशार आसतात. आतां होच अभिनय पळयात. हांव तुजे फाटल्यान येना, तूं तुजे वाटेन, हांव म्हजे वाटेन, अशेंच तर हो सुणो सांगीना मू?