सरकारी प्रकल्पां खातीर 10 वर्सांत 92,646 झाडां मारलीं: विश्वजीत राणे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः गोंयांत फाटल्या धा वर्सांत सरकारी प्रकल्पां खातीर 92,646 झाडां मारलीं. जाल्यार मारिल्ल्या झाडांची भरपाय म्हूण 5,65,904 झाडांचे रोंपे लायले. ते भायर वयल्या काळांत हेर लोकांनी 5,65,904 झाडां मारल्यांत, जाल्यार 72,215 झाडांचे रोंपे लायल्यात. मारिल्लीं झाडां विकून 28,63,096 रुपया वसूल केल्यात, अशी म्हायती रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी लेखी जापेंत दिली.

फातोड्डेंचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी हे संबंदांत विधानसभेंत लेखी अतारांकीत प्रस्न दाखल केल्लो. लेखी जापेंत दिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांत फाटल्या 10 वर्सांत सरकारी प्रकल्पां खातीर 92,464 झाडां मारल्यांत. तातूंतलीं सगळ्यांत चड झाडां मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पा खातीर मारल्यांत. जाल्यार ह्या झाडांची भरपाय म्हूण जैववैविध्य मंडळा वतीन नागरी उड्डाण संचालक, रान खातें, भौशीक बांदकाम खातें, गोंय तमनार ट्रान्समिशन प्रकल्प लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड आनी हेर एजन्सींनी गोंयांत विवीझ वाठारांनी 5,65,904 झाडांचे रोंपे लायल्यात. तातूंत 2016-17 त 2000 झाडांचे रोंपे रान खात्यान, 2018- 19 त गोंय जैववैविध्य मंडळा वतीन नागरी उड्डाण संचालक आनी रेल विकास निगम लिमिटेडान, 2019- 20 त 750 झाडांचे रोंपे भौशीक बांदकाम खातें आनी गोंय तमनार ट्रान्समिशन प्रकल्प लिमिटेड, 2020- 21 त 2,18,976 झाडां गोंय जैववैविध्य मंडळा वतीन नागरी उड्डाण संचालक आनी गोंय तमनार ट्रान्समिशन प्रकल्प लिमिटेड आनी 2021- 22 त 3,23,928 झाडांचे रोंपे गोंय जैववैविध्य मंडळा वतीन नागरी उड्डाण संचालक, गोंय तमनार ट्रान्समिशन प्रकल्प लिमिटेड आनी रेल विकास निगम लिमिटेड हांणी झाडांचे रोंपे लायल्यात.