सरकारी पॉलिटॅक्निकांत परत अन्न तंत्रगिन्यान अभ्यासक्रम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः  गोंय चेंबर ऑफ कॉमर्सान केल्ले मागणे प्रमाण सरकारान अंदूच्या शिक्षणीक वर्सा सावन सरकारी पॉलिटॅक्निकांत अन्न तंत्रगिन्यान अभ्यासक्रम परत सुरू केला. चेंबरान हे खातीर मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षण संचालकाचे उपकार मानल्यात.
कोरोना म्हामारीक लागून दोन वर्सां आदी हो अभ्यासक्रम बंद केल्लो. मात राज्यांत अन्न मळार उदरगतीत वाव आशिल्ल्यान तशेंच अन्न प्रक्रिया उद्देगांत रोजगाराची बऱ्या संद आशिल्ल्यान हो अभ्यासक्रम परत सुरू करपाची गरज गोंय चेंबर ऑफ कॉमर्सान उक्तायल्ली. 10वी आनी 12वी पास जाल्ल्या भुरग्यांक अन्न उद्देग मळार आपलें करिअर करपा खातीर हो अभ्यासक्रम बरो पडपाक शकता अशें चेंबरान सरकाराक सादर केल्ल्या निवेदनांत नमूद केल्लें.
प्रधान मंत्री मायक्रो फूड प्रोसेसींग एन्टरप्रायझ येवजणे खाला  गोंयांत सुमार 2.2 कोटी रुपया खर्चाचो अन्न प्रक्रिया उद्देग स्थापन करपाचो आसा. एफएसएसएआयच्या मार्गदर्शक तत्वां नुसार अन्न सुरक्षे खातीर दरेका पांच नखेत्री हॉटेलांनी तशेंच स्विगी, झोमेटो, रेस्टॉरंटा आनी अन्न उत्पादन मळार अन्न तंत्रज्ञ नेमपाची गरज आसा. अश्या वेळार राज्यांत अन्न तंत्रज्ञ तयार करपाची गरज आास चेंबरान एके प्रसिद्धी पत्रकांत म्हणलां.
अन्न तंत्रगिन्यान अभ्यासक्रम साडेतीन वर्सांचो आसा. तातूंत अन्न संवर्धन, उत्पादन तंत्र, अन्न प्रक्रिया, दर्जो निंयत्रण, सेंद्रीय रसायनशास्त्र, मायक्रोबायोलॉजी आनी हेर संबंदीत विशयाचें शिक्षण दितात.