सरकारी नोकऱ्यांच्या नांवान भाजपा सरकारान गोंयच्या तरणाट्यांची फकाणा चलयल्यांत आम आदमी पक्षाची डॉ सावंत सरकाराचेर टिका

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः सरकार फकत आठ तें धा हजार तरणाट्यांकूच सरकारी नोकऱ्यो दिवपाक शकता अशें  आतां मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत सांगपाक लागला. हाचे पयलीं दर वेंचणुके पयलीं भाजपान तरणाट्यांक नोकऱ्यांचें हांयस दाखयलें आनी  तांचीं फकाणां केलीं.  नोकर्यो दिवपाच्या नांवान भाजपा सरकारान तरणाट्यांक फकत  फटयल्यांत अशी खर टिका आम आदमी पक्षान केल्या.
2017ची विधानसभा, 2019 वर्सा मांद्रें आनी शिरोड्याची पोटवेंचणूक, 2020ची जिल्हो पंचायत वेंचणूक आनी अंदू जाल्ली विधानसभा वेंचणुके वेळार नोकऱ्यो दिवपाचें उतर भाजपान दिलें आनी दर खेप तांचो विस्वासघात केलो अशें पक्षाचे उपाध्यक्ष सुरेल तिळवे हांणी म्हणलां. वेंचणुके पयलीं आस्वासनां दिपव आनी सत्ता मेळटकूच तीं विसरून वचप हाची भाजपाक संवकळ जाल्या अशें तिळवे हांणी सांगलें.
2022चे वेंचणुके पयलीं भाजपा सरकारान 10 हजार नोकऱ्यो दिवपाचें आस्वासन दिल्लें. स म्हयन्यांत रिकामी आशिल्ली पदां भरपाचें आस्वासन दिल्ले. उपरांत वेंचणूक आचार संहितेचें कारण सांगून  नोकऱ्यो दिवप शक्य ना अशें सांगलें. आतां फकत आठ तें धा हजार नोकऱ्यो दिवपाची सरकाराची तांक आासा अशें सांगून मुख्यमंत्री तरणाट्यंची थट्टा करता अशें तांणी म्हणलां.
तरणाट्यांनी सरकारी नोकऱ्यां फाटल्यान लागनास्तना हॉस्पिटेलिटी मळार काम करचें असो सल्लो मुख्यमंत्री दिवपाक लागल्यात. ताकां त्या मळार काम करपाक उर्बां दिवपाक सरकारान कसलीं पावलां घातल्यान अशें आपचे बाणावले जिल्हो मतदारसंघाचे वांगडी हॅन्झेल फर्नांडीस हांणी सरकाराक विचारलां.