सरकारी खात्यांनी 9,024 पदां रितीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पुलीस दळांत सगल्यांत चड, मुख्यमंत्र्यांची लेखी जापेंत म्हायती

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंयांतल्या विवीध सरकारी खात्यांनी नोकऱ्यांची 9,204 पदां रितीं आसात. हातूंत सगल्यांत चड रितीं पदां पुलीस खात्यांत आसात, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आमदार कार्लुस फेरेरा हांणी विधानसभेंत विचारिल्ल्या लेखी प्रस्नाचे जापेंत म्हायती दिली.

2017 पसून आतां मेरेन विवीध सरकारी खात्यांनी नोकऱ्यांची कितलीं पदां भरल्यात आनी कितलीं पदां रितीं आसात, हाची म्हायती आमदार कार्लुस फेरेरा हांणी मागली. ते भायर तातूंतली कितलीं पदां कायमस्वरूपी, कितलीं कंत्राटी आसात हे विशींची म्हायती मागिल्ली.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी 56 खात्यांतल्या भरिल्लीं पदां आनी रित्या पदांची वळेरी सादर केली. हस्तकला -कापड विभागांत 70, रोजगार विनिमय केंद्रांत 6, येरादारी खात्यांत 27, आदिवासी कल्याण खात्यांत 8, उजो पालोवपी दळांत 475, दक्षीण गोंय जिल्होधिकारी कार्यालयांत 214, सैनीक वेल्फेअर संस्थेंत 7, कारखाने आनी बाष्पकांत 10, अभियोग संचालनालयांत 31, विज्ञान-तंत्रज्ञान, कोयर वेवस्थापनांत 7, बंदर कप्तानांत 19, भूमी अभिलेखांत 65, विमान येरादारी खात्यांत 2, बंदखण प्रशासनांत 101, प्रिटींग प्रेस आनी स्टेशनरींत 60, पर्यटन खात्यांत 23, उत्तर गोंय जिल्होधिकारी कार्यालयात 25, लेखा संचालनालयांत्त 148, रान खात्यांत 274, वजन-माप खात्यांत 4 पदां रितीं आसात.
उदका स्रोत 245, उद्देग खात्यांत 22, अन्न आनी वखदां प्रशासनालयांत (एफडीए) 19, मुख्य वेंचणूक आयोगांत 14, दक्षता खात्यांत 44, कामगार आयुक्तालयांत 167, मानसोपचार संस्थेंत 63, निबंधक खात्यांत 25, नगर नियोजन खात्यांत 81, वीज खात्यांत 972, कृशी खात्यांत 206, कला आनी संस्कृती खात्यांत 60, कार्मीक खात्यांत 88, दांत म्हाविद्यालयांत 46, गोरवा सांबाळ खात्यांत 150, गोमॅकाँत 613, भौशीक गाराणी खात्यांत 8, होमगार्डांत 13, पुलीस खात्यांत 2,836, भौशीक बांदकाम खात्यांत 532, उच्च न्यायालयांत 34, तंत्रशिक्षणांत 173, उत्तर गोंय जिल्हो आनी सत्र न्यायालयांत 26, वस्तूसंग्रहाललयांत 2, पर्यावरण खात्यांत 34, नुस्त्योद्योग खात्यांत 64, खण खात्यांत 55, नगरविकासांत 12, प्रशासकीय न्यायाधिकरणांत 1, पुरातत्व अानी पुराभिलेख खात्यांत 17, शिक्षण खात्यांत 542, नियोजन आनी सांख्यिकींत 118, भलायकी खात्यांत 85, पंचायत खात्यांत 7 अानी समाज कल्याण खात्यांत 33 नोकऱ्यांची पदां रितीं आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जापेंत नमूद केलां.

1,416 कर्मचारी पांच परस चड वर्सां पसून कंत्राटाचेर
विवीध सरकारी खात्यांनी पांच अानी ते परस चड काळ कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपी 1,416 कर्मचारी आशिल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आलेक्स रेजिनाल्ड हांच्या प्रस्नाच्या जापेंत दिल्या.
भलायकी खात्यांत 48, उत्तर गोंय आनी सत्र न्यायालयांत 13, गोमॅकाँत 86, गोंय अभियांत्रिकी म्हाविद्यालयांत 68, भलायकी सोसायटींत 566, ग्राम विकास खात्यांत 204, कुशळटाय विकास खात्यांत 75, विज्ञान-तंत्रज्ञान विभाग आनी दर्यादेग क्षेत्र वेवस्थापन प्राधिकरणांत (सीझॅडएमए) 18, नगर नियोजन, वेवसायीक कर, कारखाने आनी बाष्पक, उच्च न्यायालय, प्रिंटींग प्रेस आनी स्टेशनरींत दरेकी 1 कर्मचारी कंत्राटी पद्दतीचेर कार्यरत आसा.
महिला आनी बाल कल्याण खात्यांत 41, उत्तर गोंय जिल्होधिकारी कार्यालयांत 40, दक्षता खात्यांत 7, आदिवासी कल्याणांत 34, नागरी विमान येरादारी खात्यांत 8, सचिवालयांत 10, दक्षीण गोंय जिल्होधिकारी कार्यालयांत 13, उदका स्रोत खात्यांत 6, गोरवां सांबाळ खात्यांत 12, बंदर कप्तानांत 12, हस्तकला खात्यांत 3, म्हायती आनी प्रसिद्धी विभागांत 2, वस्तूसंग्रहालयांत 27, पर्यटन खात्यांत 84, मानसोपचार संस्थेंत 29 कर्मचारी कंत्राटी पद्दतीचेर आशिल्ल्याचे जापेंत नमूद केलां.