सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचो फेरनियाळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सगल्या खातें मुखेल्यांक सरकाराचो आदेश


पणजी: एका म्हत्वाच्या निर्णया वरवीं गोंयांतल्या सगल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचो फेरनियाळ घेवन कोणाच्या पगारांत चड रक्कम वता आसत जाल्यार ते विशीं स म्हयन्यांत पडटाळणी करपाचो आदेश सरकारान सगल्या खातें मुखेल्यांक दिला. वित्त खात्याचे अवर सचीव प्रणव भट हांणी काडिल्ल्या आदेशांत सगल्या खातें मुखेल्यांनी आपल्या नियंत्रणा खाला आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार निश्चितीची पडटाळणी करपा विशीं आदेश दिला.
नकळटां घडपी चुकांक लागून, वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करतना, पगाराचें अपग्रेडेशन करतना वा बडटी दिले उपरांत पगारांत चड रक्कम जोडिल्ली आसत जाल्यार अशा गजालींची पडटाळणीच्या वेळार लक्षांत येवंक शकतात. ते विशीं सगल्या खातें मुखेल्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार निश्चितीच्या पडटाळणी उपरांत प्रमाणीत अहवाल सरकाराक धाडचो अशें सरकारान म्हणलां. तशेंच कोणाचोय पगार निश्चितींत त्रुटी उरची ना हाची दक्षता घेवची अशेंय सरकारान स्पश्ट केलां.
हाचे पयली अशे आदेश सगल्या खात्यांक दिल्ले. पूण खूबशा खात्यांनी ते विशींचो अहवालूच धाडूंक नाशिल्लो अशें वित्त खात्याचे नदरेक आयलां. सरकारान ह्या गजालीची गंभीर दखल घेतिल्ल्याचें आदेशांत नमूद केलां.
तीन म्हयन्यांत कर्मचाऱ्यांची पडटाळणी जावची. कोणाच्याय पगारांत त्रुटी नासत जाल्यालर तशें सरकाराक कळोवचें अशें वित्त खात्यान स्पश्ट केलां.