सरकारी कर्मचाऱ्यांक पोरणी पेन्शन येवजण लागू करची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरकारी कर्मचारी संघटणेन मुख्यमंत्र्यांक भेटयलें मागण्याचें निवेदन

पणजी : सगल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक पोरणी पेन्शन येवजण लागू करची, अशी मागणी सरकारी कर्मचारी संघटणेन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या. तशेंच संघटणेन हेर मागण्यांचें निवेदन मुख्यमंत्र्यांक भेटयलें.
5 ऑगस्ट 2005 उपरांत सेवेंत दाखल जाल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक पोरणी पेन्शन येवजण मेळना. नव्या पेन्शन येवजणेंत प्रॉव्हिडंट फंडाची तजवीज ना. कर्मचाऱ्याचो 10 टक्के पगार कट जाता. स्टॉक मार्केट आनी विमाे कंपनींच्या स्थितीचेर पेन्शन निंबून आसा. इन्फ्लेशन तशेंच वेतन आयोगाचे लाव कर्मचाऱ्यांक मेळनात. पोरण्या पेन्शन येवजणेंत प्रॉव्हिडंट फंडाचो लाव आसा. कर्मचाऱ्याच्या मरणा उपरांत कुटुंबांतल्या संबंदींत मनशाक पेन्शन मेळटा. पोरणी पेन्शन येवजण लागू करपाची कर्मचाऱ्यांची मागणी आसा.
कर्मचारी संघटणेचे अध्यक्ष प्रशांत देविदास, सरचिटणीस समीर नागवेंकार, सुभाष नायक, पांडुरंग गांवस, मनोहर धार्गवे, अभय मांद्रेंकार, रूपेश म्हापशेंकार हे वांगडी हाजीर आशिल्ले.
ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या म्हयन्याच्या मानधनांत वाड करपाची मागणी आसा. नव्या कर्मचाऱ्यांच्या भरती वेळार कंत्राटी कामगारांचो सहानुभूतीन विचार करपाची मागणी कर्मचारी संघटणेन केल्या.

कर्मचाऱ्यांच्यो हेर मागण्यो

 1. नर्सींक सातव्या वेतन आयोगाचो लाव दिवचो.
  2. ‘मनरेगा’ खाला येवपी ग्राम रोजगार सहाय्यकांक म्हयन्याक आनी बायलांक बाळटेर रजा काळांत मानधन दिवचें.
  3. सरकारी खात्यांनी कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपी कर्मचाऱ्यांक सहानुभुमी दाखोवन संद आसा थंय सरकारी नोकरेंत कायम करचे.
  4. कंत्राटी पद्दतीचेर शिकोवपी बी.एड आनी पॅरा शिक्षकांक म्हयन्याक 34,290 रुपया मानधन दिवचें. तशेंच दरेक वर्सा तांच्या मानधनांत पांच टक्क्यांनी वाड करची.
  5. सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर घरां खातीर 2 टक्के कळंतरान रीण येवजण परतून सुरू करची.
  6. रान खात्यांत दिसवड्याचेर काम करपी कर्मचाऱ्यांक टीएसएलचो दर्जो दिवचो. तांकां 6व्या वित्त आयोगा प्रमाण म्हारगाय भत्तो दिवचो.
  7. भौशीक बांदकाम खात्यांतले जे कर्मचारी रातपाळयेर काम करतात, तांकां तांचे भत्ते मेळचे.