सरकारान शेतजमनी पूर्ववत करून खणींचें लीज करचें

पत्रकार परिशदेंत उलयतना असोसिएशनाचे वांगडी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुलख खाजन टेनंट आनी पांगरपथ टेनंट असोसिएशनाची मागणी

पणजी: गोंय सरकारान खण लीज करपाचें जाहीर केलां. पूण ताचे पयलीं खणींक लागून लुकसाण जाल्ल्या शेतांचीं आनी तळयांची भरपाय दिवची. सरकारान पयली शेतजमनी आदले भशेन करून उपरांतूच खणींचें लीज करचें अशी मागणी मुलख खाजन टेनंट असोसिएशन आनी पांगरपथ टेनंट असोसिएशन हांचे वतीन केल्या. काल (मंगळारा) आझाद मैदानार तांणी पत्रकार परिशद घेवन ही मागणी केली.

खणीची माती शेतांनी गेल्ल्यान शेतांनी पीक येना. सेंद्रीय साऱ्याचो उपेग करून जमीन परतून सुपीक करूं येता, पूण ते खातीर पांच वर्सां लागतलीं. सरकारान शेतकारांचो विचार करूंक जाय अशें शेतकार सखाराम पेडणेंकार हांणी सांगलें.

सरकाराच्यो खूबशो येवजण्यो शेतकारां खातीर आसात, पूण तांकां त्यो येवजण्यो मेळनात. मयें वाठारांत 12 हजार लोक रावतात आनी 80 टक्के लोक शेतांचेर निंबून आसात. फक्त 200 कुटुंबा खणींचेर निंबून आसात. अजुनूय शेतकारांक अनुदान दिल्लें ना. आमचो खण लिजाक विरोध ना. सरकारान खण लीज करचें, पूण ताचे पयलीं शेतजमनी आदले भशेन करच्यो अशेंय सखाराम पेडणेंकारान म्हणलें.