सरकारान शिक्षणीक मळार दिल्ल्या सवलतींचो लाव घेवचो: फळदेसाय

सांग्यांर युनियन हायस्कुलाच्या स्नेहसंमेलनाक विद्यार्थ्यांचो भोवमान करतना मानेस्त. (संदीप मापारी)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सांग्यार युनियन हायस्कुलाचें स्नेहसंमेलन आनी इनामां वांटपाची कार्यावळ

सांगें : दरेक पालक आपलें भुरगें बरें शिकचें म्हणून यत्न करता. ताका लागून भुरग्यांनी बरें शिकून स्कुलाचें तशेंच आपल्या वांगडा पालकांचे आनी गांवचे नांव वयर काडचें. आयज सरकार विद्यार्थ्यांक शिक्षणीक मळार जायत्यो सवलती दितात. अश्यो सवलती पयलीं नाशिल्ल्यो. ह्या सवलतींचो लाव भुरग्यांनी घेवचो अशें उद्देजक संतोष फळदेसाय हांणी सांगलें. 

सांग्यार युनियन हायस्कुलाचें 58 वें स्नेहसंमेलन आनी इनामां वांटपाची कार्यावळ उमेदीन मनयली.  हे कार्यावळीक माचयेर मुखेल सोयरे म्हणून फळदेसाय उलयताले. कार्यावळीक मानाचे सोयरे म्हणून स्कुलाचे आदले मुख्याध्यापक अरुणकुमार साळूंके, खासा आमंत्रीत अपर्णा साळूंके, वैशाली जोशी, संस्थेचे चेअरमन संदेश कोसंबे, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष सुरेश काकोडकार, संस्थेचे मॅनेजर शिरीष सुर्लकार हाजीर आशिल्ले.                                                                                                                      अरुणकुमार साळूंके हांणी, विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाकडेन तशेंच संस्थेकडेन प्रामाणीकपणान रावल्यार विद्यार्थ्यांचो फुडार बरो जाता. विद्यार्थ्यां भितर विवीध गूण आसता. तांकां कशे जाग्यार हाडप हें शिक्षकां कडेन आसता. तशेंच सगळ्यांनी एकवटान काम करचें ही भावना दवरल्यार युनियन हायस्कूल खूब फुडें पावतलें अशें तांणी सांगलें.

 सुरवातेक परंपरीक रितीन दिवली पेटोवन तशेंच येवकार गीतान कार्यावळ सुरू जाली. ह्या वेळार मुख्याध्यापक तेजा भिसे हांणी वर्सुकी नियाळ, तशेंच शिक्षक पंकज नायक हांणी सांस्कृतीक रिपोर्ट वाचून दाखयलो. ह्या वेळार परिक्षेक येस मेळिल्ल्या, तशेंच खेळ, चित्रकला सर्तींत येस फावो जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो. तशेंच पालक शिक्षक संघा वतीन बालरथाचे ड्रायव्हर, क्लिनर, हेल्पर हांचो भोवमान जालो. शिक्षक सचीन गांवकार हांणी सुत्रसंचालन केलें. संदेश कोसंबे हांणी येवकार जाल्यार जिन्नत खानन हांणी उपकार मानले.