सरकारान कुंकळ्ळकारांचो केलो अपमान: युरी आलेमांव

युरी आलेमांव सभापतीच्या आसना कडेन वचून जाप विचारतना. वांगडा विरोधी पक्षाचे आमदार.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कुंकळ्ळी लढ्याचे निमंत्रण पत्रिकेचेर आमदाराचें, नगराध्यक्षाचें नांव ना; सरकाराचेर टिका

मडगाव : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला भाजप सरकारन कुंकळ्ळी लढ्याच्या स्मृतीदिसाचे निमंत्रण पत्रिकांच्या फोटूप्रतींचे वांटप करून गोंयाक बदनाम केला. निमंत्रण पत्रिकेंत आमदारांचो तशेंच नगराध्यक्षांचो उल्लेख करिनसताना कुंकळ्ळकरांचो अपमान केला अशी खर टिका कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमांव हांणी केली.

राष्ट्रवाद आनी देशभक्तीच्यो गजाली करपी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला भाजप सरकारा कडेन योग्य आमंत्रण छापपा खातीर पयशे नात आनी कुंकळ्ळी लढ्याच्या स्मृतीदीस सुवाळ्याचे निमंत्रण पत्रिकेंत आमदार आनी नगराध्यक्षांचो सादो उल्लेख लेगीत ना, ही गजाल खूब दुर्दैवी आसा अशें आमदार युरी आलेमांव हांणी सांगलें.

आपल्याक आयजूच (14वेर) गोंय सरकारन 15 जुलय 2022 ह्या दिसा कुंकळ्ळी लढ्याच्या स्मृतीदिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या अधिकृत सुवाळ्यची फोटूकॉपी स्वरुपांत आमंत्रण मेळ्ळें. ह्या आमंत्रण पत्रिकेचेर मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री हांचो उल्लेख आसा. पूण आमदाराचो आनी कुंकळ्ळीच्या नगराध्यक्षाचो उल्लेख ना. ह्या प्रकारा वयल्यान भाजप सरकारचो फटीचो राष्ट्रवाद आनी बेगडी देशभक्ती मुखार येता अशें युरी आलेमांव हांणी म्हणलें.

भाजप सरकारान 18 मिनटांच्या सोपूतविधी सुवाळ्याचेर सुमार 6 कोटी खर्च केले. जे दर मिनिटाक 33.33 लाख इतले आसले. दुर्दैवान त्याच सरकार कडेन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिसाच्या कार्यावळीची योग्य निमंत्रण छापपा खातीर पयशे नात अशें युरी आलेमांव हांणी म्हणलें.

सभाघरांत आमदार आक्रमक

निमंत्रण पत्रिकेचेर थळाव्या आमदाराचें नांव ना म्हूण सभाघरांत विरोधी पक्षाचे आमदार आक्रमक जाले. सभापती आसना मुखार धांव घेवन तांणी हाची विचारणा केली.

अधिवेशनाच्या चौथ्या दिसाची सुरवात बोवाळान जाली. आयज 15 जुलयाक कुंकळ्ळी हांगा हुतात्मा दिसाची कार्यावळ जाता. ही कार्यावळ कुंकळ्ळे जाता. तरी थळाव्या आमदाराचें नांव निमंत्रण पत्रिकेचेर ना म्हूण आमदार युरी आलेमांवा सयत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आक्षेप घेतलो. आमदारांक मान दिनात असो ताचो अर्थ जाता असो आरोप विजय सरदेसाय तशेंच विरेश बोरकार हांणी केलो.

पुराभिलेख खात्या वतीन कार्यावळीचे आयोजन जालां. निमंत्रण पत्रिकेचेर थळाव्या आमदाराचें नांव नाशिल्लें. सरकारी खातीं आमदारांक मान दिनात असो मुद्दो आमदार विजय सरदेसाय, विरेश बोरकार हांणी मांडलो. आमदार सभापतीच्या आसना कडेन जमा जाले. निमंत्रण पत्रिकेचेर फक्त मुख्यमंत्र्यांचें नाव आसा. खात्याच्या मंत्र्याचें लेगीत नांव ना अशें ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.