सम्राट गरुड पुरस्कार सुवाळो नेटान

सम्राट गरुडा पुरस्कार सोहळ्याचें उक्तावण करतना राज्य अध्यक्ष दिपक नार्वेंकार. कुशीक उषा नार्वेंकार, अवधूत सलत्री, गुरुप्रसाद शिंक्रे, दिवाकर शिंक्रे, डॉ. उदय कुडाळकार, गौतम खरंगटे.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयच्या 33 क्लबांनी घेतलो वांटो 

पणजी: सम्राट क्लब अंतराष्ट्रीय राज्य एकच्या वर्सुकी इनामां भेटवण कार्यावळींत ‘गरुडा पुरस्कार’ भेटयले. हो सुवाळो पर्वरीच्या हॉटेल वॅलोम द ग्रान्ड सभाघरांत जालो. ह्या वेळार गोंयच्या 33 क्लबांचे अध्यक्ष, संचालक मंडळ, वांगडी, राज्य कार्यकारणी, आंतरराष्ट्रीय संचालक मंडळ हजर आशिल्लें. संस्थापक वांगडी गुरुप्रसाद शिंक्रे, अवधुत सलत्री, दिवाकर शिंक्रे, राज्य एक अध्यक्ष दिपक नार्वेंकार, उषा नार्वेंकार, डॉ. उदय कुडाळकार, गौतम खरंगटे हांणी दिवली पेटोवन भोवमान सुवाळ्याचें उक्तावण केलें. 

ह्या सुवाळ्यांत वर्सभर आयोजीत केल्ल्यो राज्य पांवड्यावेल्यो कार्यावळी आनी विभागीय पांवड्यावेल्या कार्यावळींत उत्कृश्ठ आनी जैतवंतांक पयलो गरुडा भांगराळें, दुसरो गरुडा रुपें आनी तिसरें गरुडा कास्य चशक भेटोवन भोवमान केलो. 

कार्यावळीचे मुखेल सोयरे पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे हांचे हस्तुकीं सम्राट क्लबा खातीर विशेश योगदान दिल्ले खातीर सम्राट क्लब आंतराष्ट्रीयचे उपाध्यक्ष दिवाकर शिंकरे हांकां सम्राट जिवन गौरव पुरस्कार भेटयलो. 

मंत्री खंवटेे हांणी राज्य अध्यक्ष दीपक नार्वेंकाराक परबीं भेटयलीं आनी संघटणेचे उदरगतीची तोखणाय केली. दिवाकर शिंक्रे हांकांय तांणी तांणी परबीं भेटयलीं. 

ह्या वेळार उत्कृश्ठ काम केल्ल्या राज्यांतलीं विवीध क्लबांचे अध्यक्ष आनी संचालक मंडळांक यादस्तीक भेटोवन राज्य अध्यक्ष दिपक नार्वेंकार हांणी तांचो भोवमान केलो. हे कार्यावळींत अक्षय खांडेपारकार, अवधूत सलत्री, नितिन वेलिंगकार, गुरुप्रसाद शिंक्रे, दिवाकर शिंक्रे, दिपक तिळवे, प्रसाद नायक, डॉ. उदय कुडाळकार हांकां यादस्तीक भेटोवन भोवमान केलो.  सम्राट क्लब माशेल हाका बरेच पुरस्कार फावो जाले. अध्यक्ष सर्वेश फुलारी हांकां उत्कृश्ठ अध्यक्ष म्हणून पुरस्कार फावो जालो. वट्ट सात पुरस्कार सम्राट क्लब माशेलाक फावो जाले. सम्राट क्लब दिवचल हाका दुसरें इनाम फावो जालें. हातूंत मध्ये सम्राट क्लब खांडोळा, हळदोणें, पर्वरी, केरी, पणजी, वाळपय, अस्नोडे, बोरी, कपिलेश्वरी, वास्को हांवी विवीध पुरस्कार मेळयले. हे पुरस्कार अध्यक्ष दिपक नार्वेंकार, उषा नार्वेंकार, गुरुप्रसाद शिंक्रे, अवधूत सलत्री, डॉ. उदय कुडाळकार, अक्षय खांडेपारकार, नितीन वेलिंगकार, दिपक तिळवे, प्रसाद नायक, शैलेश बोरकार, शशिकांत पुनाजी हांणी भेटयले. ह्या वेळार विवीध नाच सादर केले. 

अध्यक्ष दीपक नर्वेंकार हांणी ह्या वेळार आपले विचार मांडले. सचीव प्रवीण सबनीस हांणी उपकार मानले.