समाज व्हड करपाक दर एकल्याचें योगदान म्हत्वाचें: चेतन आचार्य

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरकारी महाविद्यालय सांखळेचो इनामां वांटप सुवाळो उमेदीन

भांगरभूंय । खबरां मेज

पणजी: दर एका विद्यार्थ्यान एक जबाबदार नागरीक जावपाक जाय. समाजाक व्हड करपाक ताणी आपलें योगदान दिवपाक जाय. समाज माध्यमां वरवीं आमचे मेरेन जायती म्हायती पावता. ती तपासले उपरांतूच तिचेर विश्वास दवरप, ती हेरांक धाडप हो नेम आमी स्वता खातीर घालून दवरपाक जाय.  कोंकणीचे कार्यकर्ते आनी कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले अध्यक्ष चेतन आचार्य सांखळे सरकारी कला, विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाच्या वर्सुकी इनामां वांटप सुवाळ्यांत आनी तिसर्‍या वर्साच्या विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या समारोप सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. तुमकां जें मार्गदर्शन मेळटा तें सारकें पळयात, तुमी घेतिल्ल्या निर्णयांक प्रस्न करात आनी सगल्यांकडेन समजिकायेन आनी समंजसपणान वागात. पूण भावूक जावन निर्णय घेवं नाकात अशेंय तांणी फुडें सांगलें.

हो सुवाळो हालींच महाविद्यालयाच्या ऑडिटोरियमांत आयोजीत केल्लो. ह्या वेळार माचयेर महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रो. डॉ. जेर्वासियो मेंडीस, उपप्राचार्य प्रो. सिमा रथ, प्रा. सोनिया शिरसाट, अशोक चोडणकार तशेंच ह्या वर्साचे विद्यार्थी मंडळाचे अध्यक्ष चंद्रकांत आनी संस्कृतीक सचीव स्रमिश्ठा हाजीर आशिल्लीं.  कार्यवळीची सुरवात तुषार मुळगांवकार ह्या विद्यार्थ्यान वाजयिल्ल्या सुरेल बांसरेच्या धुनेंतल्यान जाली. प्राचार्य जेर्वासियो मेंडीस हांणी सगळ्यांक येवकार दिलो, मुखेल सोयर्‍यांची वळख घडयली आनी वर्सुकी नियाळ सादर केलो. विद्यार्थ्यांनी कशे तरेन आपलो फुडार घडोवपाक जाय आनी तांची वागणूक कशी आसपाक जाय तें तांणी अचूक उतरांनी सांगलें. 

ते उपरांत विंगड विंगड मळांचेर उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या 10 विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो. तशेंच तिसरें वर्स कला फांट्याचेे विद्यार्थी रामा गांवकार आनी अभिषेक गाडगीळ ह्या दोन विद्यार्थ्यांक उत्कृश्ट विद्यार्थी म्हणून किताब फावो जालो. उपरांत तिनूय फाट्यांतल्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालय आनी शिक्षणाविशीं आपलीं मतां मांडली. 

कोंकणी विभागांतली सहाय्यक प्राध्यापक उर्वशी नायक हांणी सगल्या शिक्षकांचे वतीन तिसर्‍या वर्साच्या विद्यार्थांक मोलादीक मार्गदर्शन केलें. निमाणें विद्यार्थी कल्याण समितीचे निमंत्रक सहयोगी प्राध्यापक प्रशांत भोसले हांणी सगळ्यांचे उपकार मानले. हे पुराय कार्यवळीचें सुत्रसंचालन एम ए इंग्लीशीचें विद्यार्थी मेखला साळकार हांणी केलें आनी इंग्लीशीची सहाय्यक प्राध्यापक विशाखा भोसले हांणी इनामां जाहीर केलीं. कार्यावळीची सांगता राष्ट्रगीतान जाली.