समजिकायेची चर्चा हो मतभेद सोडोवपाचो उपाय : रंजिता पै

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विशाखा मार्गदर्शक तत्वां खाला आस्थापनांची समिती आसता. हे वरवीं बायलांक कामाच्या जाग्यार सुरक्षीत वातावरण दिवपाची जबाबदारी तांची आसता.

गों य राज्य महिला आयोगाच्यो
अध्यक्ष रंजिता पै हांणी वावराचीं
सुत्रां हातांत घेत सावन बायलांच्या कागाळींचे प्रलंबित अर्ज निकालांत काडपाक सुरवात केली. रंजिता पै (आदली कारे) ह्यो मडगांवच्यो सक्रिय समाजसेविका, कलाकार आनी संस्कृती सेविका. उच्चविद्याविभूषित. फार्मसी विशयांतली एम. फार्म. ही पदव्युत्तर पदवी तांणी घेतल्या. तशेंच समाजकार्य विशयांत तांणी मास्टर इन सोशल वर्क ही डिग्री मेळयली. मडगांवच्या समाजजिणेंत समाजकार्य करपाक कायम क्रियाशील आनी मुखार आसपी रंजिता पै हांणी कोविड लॉकडावन काळांत लेगीत आपले टिमी सयत गरजेवंतांक मदत वावर केला. महिला मंडळाच्यो अध्यक्ष आसतना तांणी बायलांचे तरेकवार उपक्रम चालीक लायले. ‘सावित्रीच्या लेकी’ हें बायलांच्योच भुमिका आशिल्लें नाटक सादर केलें, तातूंत रंजिताबायन सादर केल्ली भुमिका रसिकांक याद आसा. ‘कलांगण’ ह्या फामाद संस्थेच्यो त्यो सचीव आसात.
व्रतस्थ समाजसेवा, आंगांत भरिल्ले कलागूण, भितल्ल्यान प्रस्फुटीत जावपी हांसतें मुखामळ आनी एकसारकें निस्तुपी ओतपी चैतन्य. फांतोडेर योग, प्राणायाम, ध्यान करून दिसाची सुरवात केल्यार भलायकी तंदुरूस्त उरता हो तांचो विश्वास. रंजिताताई भितर हे भोव गूण आसात आनी सगळ्या बायलांक एकसारकी उर्बा दिवन तांच्यांत आत्मविश्वास जागोवप, तांच्या सशक्तीकरणाक तेंको दिवप हें व्रत तांणी घेतलां. उर्जा, उमेद, हांसो, सकारात्मकता तांचे कडेन अदीक प्रमाणांत आशिल्ल्यान तांकां मेळपी मनीस तांच्या सल्ल्यान मार्गदर्शनान खोशी जावन परत वता.
महिला आयुक्त म्हूण बायलांच्यो ज्यो कागाळी तुमचे कडेन येतात त्यो कसले कसले तरेच्यो आसतात?

लैंगिक भेदभाव, त्रास दिवप, घरगुती हिंसाचार, हुंड्या विशींच्यो कागाळी, काम करता ते सुवातेर जावपी भेदभाव, लैंगीक अत्त्याचार, तशेंच कामाचे सुवातेर जर तांकां सुरक्षा मेळ्ळी ना जाल्यार ते विशींच्योय कागाळी येतात. बायलांच्या हक्कांचो भंग जालो जाल्यार वा तांचेर कसल्याय प्रकारचो अन्याय जालो जाल्यार कागाळी येतात.

ह्यो कागाळी तुमी सुनावणे वेळार कश्यो हाताळटात?

संबंदितांक कावन्सेलींग म्हळ्यार समुपदेशन करतात, तशेंच तांकां कायद्याची मदत दितात. गंभीर कागाळी आसल्यार ताची योग्य चवकशी करून फाव तशी कारवाय करतात.

गोंयांत हालींसराक घटस्फोटांचें प्रमाण खूब वाडलां. तेविशीं हुस्को सगळ्या मळांचेर उक्तायतात. महिला आयोगा वरवीं ताका आळो घालपाक कितें करूं येता?

अशा वेळारूय आमी तांकां समुपदेशन करतात आनी तांचे मदीं सुमेळ घडोवन हाडपाचो यत्न करतात. तांकां तांचे मतभेद सुटावे करपा नदरेन समजायतात. तांकां कायद्याची मदत दितना तांच्या हक्कांची सगळे तरेची म्हायती दितात. लग्नां घटस्फोटां मेरेन पावचीं न्हय म्हूण आमी जागृताय कार्यावळी घडोवन हाडटात.

घटस्फोटाच्यो केसी कोर्टांत वचचे आदीं तुमी समजिकायेन, समुपदेशना वरवीं मिटोवपाचो यत्न करतात. ते विशीं सांगात.

हय! समुपदेशानांतल्यान केसी मिटोवपाचो आमचो प्राधान्यान पयलो यत्न आसता. कारण तशें जाल्यार दोगांच्याय कुटुंबांक सगळेच तरेचे त्रास दगदग उणे जातात. तांचे मदीं सुमेळ घडोवन येवचो म्हूण आमी तसो हस्तक्षेप करून तांकां समजुवपाचो यत्न करतात.

डिव्हीए म्हळ्यार घरगुती हिंसा आळो कायद्या खाला कोर्टांत बायलां वेगवेगळे अर्ज करतात. ह्यो केसी सुरू जावचे आदीं तुमचे कडेन बी येतात, सामोपचारान सोडोवपा खातीर? तुमी कश्यो हाताळटात?

घरगुती हिंसाचाराक लागून अश्यो केसी जातात. ते खातीर ताका आळो घालपा खातीर आमी कार्यावळी आंखतात. तातूंतल्यान जागृताय करतात. घरगुती हिंसाचार हे खूब तरेचे आसतात, जशे लैंगीक अत्त्याचार, शारिरीक त्रास दिवप, अर्थीक संबंदीत हे सगळे प्रकार जागृताय कार्यावळींतल्यान हाताळपाचेर आमचो यत्न आसता. समजिकायेन जायना जाल्यार मागीर आमी कायद्याखाला पयल्या पांवड्यार राखण दिवपी अधिकारीणी, गट विकास अधिकारी म्हळ्यार बिडीयो कडेन वचपाची मेकळीक आसा हो सल्लो दितात.

आयोगा वतीन लोक जागृताय कार्यावळी बी घडोवन हाडटात?

हय! आमी पंचायत पांवड्यार आनी पालिका पांवड्यार जागृताय कार्यावळी घडोवन हाडटात. तशेंच संबंदीत अधिकाऱ्यां वांगडा नियाळ बसका घेतात आनी बायलांचेर अन्याय जावचो न्हय हे खातीर पावलां मारूंक सांगतात. हालींच आमी अशीच एक बसका घेतिल्ली, जंय शिवोलेची आमदार डिलायला लोबो हजर आशिल्ली. लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमांतल्यानय आमी ही जागृताय करतात.

कामाचे सुवातेर बायलांचेर कसलोय अन्याय बी जाल्यार ते विशींच्यो कागाळी तुमचे कडेन येतात?

विशाखा मार्गदर्शक तत्वां खाला आस्थापनांची समिती आसता. हे वरवीं बायलांक कामाच्या जाग्यार सुरक्षीत वातावरण दिवपाची जबाबदारी तांची आसता.