सप्टेंबरांत दिवचल तालुको ओबीसी म्हामेळावो घेतले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः अखील भारतीय ओबीसी म्हासभेन फाटल्या अडेज वर्सांत गोंयांत ओबीसीत येवपी सगल्या समाजां मदीं जाग्रुता घडोवन हाडपाचें काम केलां. येता त्या सप्टेंबर म्हयन्यांत दिवचल तालुको ओबीसी म्हामेळावो घेतले अशी म्हायती ओबीसी म्हासभेचो अध्यक्ष शशिकांत घाडी हांणी दिवचले एके पत्रकार परिशदेंत दिली.
ओबीसींचेर पंचायत वेंचणुकेंत राखिवते संबंदी अन्याय जाला. राज्य सरकाराक एक निवेदन भेटोवन राज्यांतल्या ओबीसी लोकसंख्येचो सर्वे करपाची मागणी म्हासभेन केल्ली. मात सरकाराक ताचे कडेन आडनदर केली. सर्वे करून अहवाल तयार केल्लो जाल्यार आरक्षणाची सध्याची परिस्थिती येनाशिल्ली अशे घाडी हांणी सांगलें. वेंचणुकेंत ओबीसींचेर अन्याय जाल्यार न्याय हक्कां खातीर लडो दितले अशी शिटकावणी तांणी सरकाराक दिल्या.
17 जुलयाक ओबीसीची सध्याची कार्यकारी समिती बरखास्त करतले. ते उपरांत नवी समिती वेंचून काडटले. तातूंत तरणाटे आनी सक्रीय वावुरप्यांक काम करपाची संद दितले अशी म्हायती तांणी दिली. समाज आनी संघटना बळीश्ट करपाचें काम म्हासभेच्या माध्यमांतल्यान जाता. राजकारण आनी समाजकारण हातूतलो संभ्रम पयस करपा खातीर जाग्रुती करतात. काणकोण आनी तिसवाडींत घेतिल्ल्या म्हामेळाव्याक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी दिवचले म्हामेळावो जातलो अशें राज्य संयोजक पंकज नमशीकार हांणी सांगलें.
पत्रकार परिशदेक सचीव सत्यवान हरमलकार, मनोजकुमार घाडी, दिवचलची नगरसेविका रंजना घाडी, श्रीपाद कुंभारजुवेकार, मोहन आमोणकार, संतोष गांवकार, जयदीप च्यारी, समीर वायंगणकार, रविराज च्यारी हाजीर आशिल्ले.