सनरायझर्साची हारीची हॅट्रीक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंडीयन प्रिमीयर लिगेचे (आयपीएल) 50वे मॅचींत दिल्ली कॅपिटल्सान सनरायझर्स हैदराबादाक 21 धांवड्यांनी हारयलो.

सनरायझर्साक जैता खातीर 208 धांवड्यांची व्हड मोख मेळिल्ली. ताचो फाटलाव करतना 8 विकेटी वगडावन 186 धांवड्यो केल्यो. निकोलस पुरनान सगल्यांत चड 62 धांवड्यो केल्यो. दिल्ली वतीन खलीद अहमदान 3 विकेटी घेतल्यो. अंदूंच्या हंगामांतली सनरायझर्साची ही सेगीत तिसरी हार थारली.

ते पयलीं सनरायझर्स हैदराबादाचो मुखेली केन विलियम्सनान टॉस जिखून दिल्ली कॅपिटल्साक पयलीं बॅटींग करपाचें आमंत्रण दिलें. दिल्लीच्या ओपनरांक पंगडाक बरी सुरवात करून दिवपाक अपेस आयलें. भुवनेश्वर कुमारान पयलेच ओव्हरींत मंदीप सिंगाक (0) बाद केलो. दुसरो धपको पांचवे ओव्हरींत बसलो. मिचेल मार्श 10 धांवड्यो करून सीन अॅबोटाचो शिकार थारलो.

दोन विकेटी रोखड्योच वगडायल्या उपरांत मुखेली ऋषभ पंतान डॅव्हीड वॉर्नरा वांगडा मेळून 48 धांवड्यांची भागिदारी केली. पंत फॉर्मांत दिसतालो. ताणें श्रेयस गोपाला आड सेगीत चार बॉलांनी 22 धांवड्यो केल्यो. ते उपरांत श्रेयश गोपालान पंताक (26) बोल्ड करून दिल्लीक तिसरो धपको दिलो.

मुखेली बाद जाल्या उपरांत रोवमॅन पॉवेल मैदानांत देंवलो. ते उपरांत सनरायझर्साच्या बॉलरांक विकेट घेवपाक जमूंक ना. वॉर्नर आनी रोवमॅन हांणी मेळून पंगडाक संकश्टांतलो भायर काडलो. दोगांयनी 122 धांवड्यांची नाबाद भागिदारी केली. मजगतीं, रोवमॅनान 35 बॉलांनी नाबाद 67 धांवड्यो केल्यो, जाल्यार वॉर्नरान 58 बॉलांनी नाबाद 92 धांवड्यांची आकर्शक खेळी केली.