सनबर्न जातलोच, पूण कोणाचो ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पर्सेप्ट कंपनीन केल्या महोत्सवाची घोशणा; सरकाराचोय आयोजनाचो प्रस्ताव

भांगरभूंय । प्रतिनिधी​

पणजी : वर्सा प्रमाण सनबर्न आयोजीत करपाची घोशणा पर्सेप्ट लायव्ह कंपनीन केली आसतानाच सरकारी ईडीएम महोत्सव आयोजीत करपाचो प्रस्ताव पर्यटनमंत्र्यांन मांडला. हाका लागून अंदूं डिसेंबरांत सदांचो पर्सेप्टाचो सनबर्न जातलो काय सरकाराचो जातलो, असो प्रस्न निर्माण जाला. काय दोनूय महोत्सव जातले? सध्या तरी सनबर्ना बाबत वेगळो पेच तयार जाला.

पर्यटनाक उर्बा दिवपा खातीर अंदूं सरकारी पांवड्यार सनबर्ना सारको ईडीएम महोत्सव आयोजीत करपाचो प्रस्ताव आसा. हो महोत्सव आदले वरीं तीन दीस न्हय जाल्यार सप्तकभर जातलो. पर्यटनाक उर्बा दिवपा खातीर सनबर्न सारक्या महोत्सवांची गरज आसा, अशें पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. हो महोत्सव शिस्तीन आनी पद्दतशीर जातलो, अशें तांणी सांगलें.

गोंयांत जावपी इलेक्ट्रॉनीक डान्स म्युझीक (ईडीएम) महोत्सव हो कांय प्रमाणांत वादाचो विशय आसलो तरी आतां मेरेन पंदरा वर्सां हो महोत्सव जाला. अंदूं लेगीत पर्सेप्ट कंपनीन सनबर्न आयोजीत करपाची घोशणा केल्या. कंपनीन फक्त घोशणाच करूंक ना, जाल्यार तारखो लेगीत जाहीर केल्यात. पर्सेप्टान तारखो जाहीर केल्या तरीय सरकारी पांवड्यार सनबर्ना सारको महोत्सव आयोजीत करपाचो प्रस्ताव पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी मांडला.

दर वर्सा खासगी एजन्सी सनबर्नाची घोशणा करता. तारखो लेगीत जाहीर करता. अंदूं कोणेच सरकारा कडेन सनबर्न आयोजीत करपाचो प्रस्ताव सादर करूंक ना. सरकारा कडल्यान मान्यताय घेनासताना ते घोशणा कशी करतात? अंदूं भायले एजन्सीक सनबर्न आयोजीत करपाक मेळचो ना. सनबर्न सारको महोत्सव आयोजीत करपाचो सरकाराचो विचार आसा, अशें मंत्री खंवटे हांणी म्हणलां.

दर वर्सा डिसेंबराचे अखेरेक वागातोरा सनबर्न महोत्सव जाता. ह्या महोत्सवाक कांय जाणांचो विरोध जायत आसलो, तरीय 15 वर्सां हो महोत्सव जाला. अंदूं पर्सेप्ट कंपनीन वागोतोरा 28 ते 30 डिसेंबर मेरेन सनबर्नाची घोशणा केल्या. महोत्सवा खातीरची नोंदणी लेगीत सुरू जाल्या. सरकारा कडेन तांणी परवानगी मागूंक ना, अशें मंत्री खंवटे हांणी सांगलें.

पोरूं निमण्यां वेळार रद्द जाल्लो महोत्सव

पोरूं 28 ते 30 डिसेंबर मेरेन सनबर्न महोत्सव वागातोरा आयोजीत करपाचो पर्सेप्ट कंपनीन यत्न केल्लो. कंपनीन तिकेटी छापून महोत्सवाची तयारी सुरू केल्ली. कोरोना म्हामारी मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवन महोत्सव आयोजीत करपाचो कंपनीचो यत्न आशिल्लो. तेन्नाचे पर्यटन मंत्री मनोहर आजगांवकार हे महोत्सवा खातीर इत्सूक आशिल्ले. पूण निमण्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कोरोना म्हामारीक लागून परवानगी न्हयकारिल्ली. हाका लागून लागून महोत्सव जावंक ना. हो महोत्सव पर्यटनाक पूरक थारता. लोकांक हो महोत्सव जाय आशिल्लो. हे खातीर महोत्सव जावचो अशें आपल्याक दिसताले, अशें तेन्नाचे पर्यटन मंत्री आजगांवकार हांणी महोत्सव रद्द जाले उपरांत सांगिल्लें.

2020 त लेगीत हो महोत्सव जावंक नाशिल्लो. त्या वेळार कोरोना म्हामारीचें पयलें ल्हार आशिल्लें. तशेंच वासीनीकरण मोहीम सुरू जावंक नाशिल्ली. 2019 त मात सनबर्न महोत्सव जाल्लो. कांय वर्सां पयलीं डिसेंबरांतूच सनबर्न आनी सुपरसोनीक अशे दोन महोत्सव जाल्ले. सनबर्न महोत्सवाक लागून पर्यटकांचो आंकडो वाडटा. हॉटेल तशेंच हेर वेवसायिकांक वेवसाय मेळटा. सरकाराक शुल्काच्या रुपान येणावळ मेळटा. अशें आसलें तरी येरादारीची कोंयडी व्हडा प्रमाणांत जाता. महोत्सवांत घुंवळे वखदांचो वापर जाता, अशें आरोप जाल्यात.

सरकारी ईडीएम सप्तकभरः मंत्री रोहन खंवटे

सनबर्ना सारको सरकाराचो ईडीएम महोत्सव 26 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर मेरेन जावपाक शकता. सरकारान महोत्सव आयोजीत केलो जाल्यार खासगी सनबर्न महोत्सव जावचो ना. सनबर्नाक लागून गोंयचें नांव विदेशांत पावता. पर्यटनाक उर्बा मेळटा. हे खातीर सनबर्ना सारक्या महोत्सवाची गरज आसा, अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें.