सनबर्नांत मोबायल चोरपी 18 जाणांक अटक 10 लाखाचें 29 मोबायल जप्तः दोन दिसांत दोनश्यां परस मोबायलांची चोरी 

हणजूण पुलिसांनी अटक केल्ली मोबायल चोरांची टोळी जप्त केल्ल्या म्हालवजा सयत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः वागातोर हांगच्या सनबर्न महोत्सवांत संगीत मोगींचे मोबायल फोन चोरपी 18 जाणेचे टोळयेक हणजूण पुलिसांनी अटक केली. तांचे कडल्यान 10 लाखांचे 29 मोबायल जप्त केल्या. फाटल्या दोन दिसांत सनबर्नांतल्यान दोनशें परस चड मोबायलांची चोऱी जाल्या अशी गजाल सामकार आयल्या.
बिरेस्तारा रातीं पुलिसांनी दुबावा वयल्यान दोग जाणांक अटक केली. ताचे कडेन चवकशी केली तेन्ना आमी मोबायल चोरपी टोळयेंतले आसात आनी आमचे वांगडी कळंगुटे एका हॉटेलांत आसात अशी म्हायती दिली. त्या प्रमाण पुलिसांनी कळंगुटेतल्या त्या हॉटेलाचेर छापा घालून 16 जाणांक ताब्यांत घेतले. ते रावतात त्या कुडींची झडटी घेतली तेन्ना एका ट्रॅव्हल सुटकेशींत दवोरिल्ले 29 मोबायल पुलिसांच्या हाताक लागले.
पुलिसांनी मोबायल जप्त करून 18 जाणां आड गुन्यांव नोंद करून तांकां अटक केली. हे मोबायल चोर  दोन पंगड तयार करून सनबर्ना खातीर आयिल्ल्याचें मोबायल चोरताले. हे चोर वापरताले त्यो तीन रेंट अ बायक दुचाकी पुलिसांनी जप्त केल्यात.
पुलिसांनी मोबायल चोरांक धरल्यात अशी म्हायती मेळतगीर सनबर्ना वेळार मोबायल ना जाल्ल्या जायत्या जाणांनी हणजूण पुलीस स्टेशनार येवून चोरयेच्यो कागाळ्यो केल्यो. बुधवारा 80 जाल्यार बिरेस्तारा 120 परस चड लोकांनी मोबायल चोरयेक गेल्ल्याच्यो कागाळी केल्यो.